datblygu caer
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Cymeradwyo cynllun tai yng Nghaerdydd

15 Mawrth 2017 Diweddarwyd 22:12 GMT

Mae cynllun gwerth £2bn i adeiladu tref newydd ar gyrrion gorllewinol Caerdydd, wedi cael sel bendith cynghorwyr.

Dros yr ugain mlynedd nesaf bydd 7,000 o dai'n cael eu codi fel rhan o gynllun Plasdwr.

Ond mae yna bryder yn lleol am yr effaith ar ffyrdd a gwasanaethau.

Yn ol y datblygwyr, fe fyddan nhw'n gwneud gwelliannau wrth i'r dre' ddatblygu.

Adroddiad Owain Evans.