Argoed: Tyst yn disrifio'r defnydd o wn taser

Cwest Argoed Image copyright Wales News Service

Mae'r cwest i farwolaethau dyn a dynes mewn gwesty yn Sir Caerffili yn 2014 wedi clywed tystiolaeth fod gwn Taser wedi ei ddefnyddio pedair o weithiau.

Cafwyd hyd i Matthew Williams, 34, yn ymosod ar Cerys Yemm, 22, yng ngwesty'r Sirhowy Arms yn Argoed, Sir Caerffili ar 6 Tachwedd 2014.

Cafodd Mr Williams ei saethu gyda gwn Taser gan swyddogion ddaeth i'w arestio, a bu farw'n ddiweddarach.

Wrth roi tystiolaeth i'r gwrandawiad, dywedodd swyddog arfog, PC Alan Cotterell fod yr ymosodiad "y peth mwyaf erchyll i mi ei weld erioed".

Dywedodd yr heddwas fod Williams yn edrych "o'i go" pan welodd o yn yr ystafell yn y gwesty yn dilyn galwad 999.

Ychwanegodd fod yr heddlu wedi defnyddio gwn Taser arno bedair gwaith.

Dywedodd yr heddwas, oedd wedi derbyn hyfforddiant Taser, ei fod wedi adnabod enw Williams pan glywodd yr enw'n cael ei grybwyll dros y radio.

"Doeddwn i erioed wedi bod mor ofnus yn fy mywyd," meddai.

"Fe wnes i siarad gyda fo ond roedd yn edrych o'i go. Roedd na olwg flin arno ac roedd ei lygaid bron yn ddu."

Image caption Digwyddodd yr ymosodiad yn y Sirhowy Arms ar 6 Tachwedd 2014

Dywedodd Raymond Christian Miles, gŵr perchennog y llety, Mandy Miles, wrth y gwrandawiad nad oedd yn adnabod y preswylwyr yno, ond ei fod yn byw mewn bwthyn gerllaw gyda'i wraig.

Roedd wedi agor y drws i Matthew Williams a'i gyfarch ar adegau: "Roedd yn dawel, yn gwrtais."

Yn y cwest ddydd Mercher, disgrifiodd Mr Miles yr hyn a welodd ar noson yr ymosodiad, pan agorodd y drws i'r plismyn gael mynd i mewn i'r ystafell.

Dywedodd iddo weld Matthew Williams ar ben Carys Yemm, a bod Matthew Williams wedi dechrau codi pan ddefnyddiodd swyddog wn Taser arno.

Disgrifiodd i'r crwner sut aeth dwy weiren y gwn i mewn i gefn Matthew Williams ac iddo "syrthio i'r llawr".

Plismyn

Aeth ymlaen i ddisgrifio sut y gwelodd blismyn eraill yn ei ddal i lawr gyda swyddog ar ei ben a'i ben-glin yn pwyso ar gefn Matthew Williams, a swyddog arall yn dal ei draed.

Dywedodd Mr Miles fod Matthew Williams yn ceisio symud a'i fod wedi codi un o'r swyddogion cyn i'r gwn taser gael ei ddefnyddio eto.

Yn dilyn hynny, disgrifiodd Mr Miles Matthew Williams yn gorwedd yn "llipa ac yn anymwybodol".

Wrth gael ei holi gan fargyfreithiwr yr heddlu, cytunodd Mr Miles ei fod yn bryderus iawn fod rhywbeth "gwirioneddol ofnadwy" yn digwydd yn yr ystafell a bod y pryder hwnnw wedi ei wireddu pan agorwyd y drws.

Cytunodd fod angen i'r heddlu ddefnyddio eu grym i atal Matthew Williams, ac nad oedd yn poeni fod yr heddlu'n defnyddio gormod o rym.

Problemau iechyd meddwl

Ddydd Mawrth, clywodd y cwest dystiolaeth gan fam Mr Williams, a ddywedodd nad oedd ei mab wedi cael unrhyw gymorth gyda'i broblemau iechyd meddwl.

Dywedodd Sally Ann Williams mewn datganiad fod ei mab wedi dioddef o broblemau iechyd meddwl ers ei fod yn ei arddegau, a'i fod yn cymryd cyffuriau ac mewn trafferth â'r heddlu yn aml.

Clywodd y cwest hefyd gan berchennog y Sirhowy Arms, Mandy Miles, a ddisgrifiodd yr olygfa yn yr ystafell "fel rhywbeth o ffilm arswyd".

Mae'r cwest yn parhau.