Camera i groeswr ffordd ysgol yng Ngwynedd

Camera
Image caption Y dyn lolipop, Arwel Evans, yn gwiso'r camera ar ei gorff a phennaeth Ysgol y Garnedd Llion Williams.

Mae croeswr ffordd ysgol ym Mangor wedi cael camera i wisgo ar ei gorff mewn ymgais i geisio lleihau gyrru diofal y tu allan i ysgol gynradd.

Mae Cyngor Gwynedd wedi cadarnhau bod y cynllun peilot yma y tu allan i ysgol gynradd y Garnedd, Bangor y cyntaf o'i fath yng Nghymru.

Mae'r croeswr Arwel Owen eisoes wedi cael ei daro lawr gan gerbyd y tu allan i'r ysgol a dywedodd bod y "sefyllfa'n gwaethygu gyda cheir yn cyflymu".

Dywedodd Cyngor Gwynedd eu bod yn gweithio ar y cyd gyda'r heddlu a bod unrhyw dystiolaeth o yrru diofal yn cael ei adrodd iddyn nhw.

"Mae'r rhan fwyaf o yrwyr yn parchu'r gwaith mae'r swyddog croesi yn ei wneud, ond mae rhai achosion pan mae gyrwyr yn ei anwybyddu" meddai'r cynghorydd lleol Dafydd Meurig.

Image copyright Google
Image caption Mae'r pennaeth yn "pryderu ynglŷn a rhai gyrrwyr y thu allan i ysgol y Garnedd"

'Peryglus'

Dywedodd pennaeth Ysgol y Garnedd, Llion Williams ei fod yn "pryderu ynglŷn â rhai gyrwyr ers peth amser.

"Rydym yn croesawu'r camera newydd i ddal gyrwyr sydd yn anwybyddu rheolau'r ffyrdd."

Yn ôl Arwel Evans, mae'r camera wedi helpu i arafu rhai cerbydau: "Mae'n beryglus yma, dwi wedi bod yn agos at geir ac rwyf wedi gorfod dal rhai plant yn ôl."

Dywedodd yr Arolygydd Dave Cust o adran draffig Heddlu'r Gogledd: "Does dim croeso i yrwyr sy'n fodlon peryglu bywydau eu hunain ac eraill ar ein ffyrdd.

"Os yw pobl yn ymwybodol bod siawns iddyn nhw'n cael eu herlyn neu golli eu trwydded, mi fase nhw'n meddwl dwywaith cyn troseddu," meddai.