Carcharu dyn am ddynladdiad cyfreithwraig o Gaerfyrddin

Alison Farr-Davies Image copyright Llun teulu
Image caption Bu farw Alison Farr-Davies o ganlyniad i anafiadau difrifol i'w phen

Mae dyn wedi ei garcharu am 13 mlynedd a hanner ar ôl iddo gyfaddef i ddynladdiad ei gariad.

Fe blediodd Dean Jones, 38 oed, yn euog i ddynladdiad mewn achos yn Llys y Goron Abertawe yn gynharach yn y mis.

Bu farw partner Jones, Alison Farr-Davies, oedd yn gyfreithwraig 42 oed o ardal Caerfyrddin, ar ôl iddi ddioddef anafiadau difrifol i'w phen ar ôl cwympo lawr grisiau yn ei fflat yn Abertawe ym mis Medi llynedd.

Dyfarnodd y llys nad oedd Jones wedi llwyddo i sicrhau bod Ms Farr-Davies wedi derbyn triniaeth i'w anafiadau yn syth.

Roedd adroddiad gan y patholegydd hefyd yn dangos anafiadau corfforol o ganlyniad i drais ar gorff Ms Farr-Davies, gan gynnwys brathiadau, asennau oedd wedi eu torri a thrawma i'w wyneb.

'Ymosodiad direswm'

Clywodd y llys hefyd bod y ddau wedi bod yn cweryla o ganlyniad i geisio gwella o'u problem cyffuriau.

Dangosodd canlyniadau tocsicoleg bod y ddau mewn cyfnod o ddiddyfnu (withdrawal) oddi ar gyffuriau dosbarth A pan fu farw Ms Farr-Davies.

Image copyright Heddlu'r De

Cyfaddefodd Jones nad oedd wedi ceisio chwilio am gymorth meddygol yn syth pan ddisgynnodd Ms Farr-Davies lawr y grisiau.

Dywedodd y barnwr bod Jones wedi ymosod ar ei gariad yn "ddireswm a disynnwyr", a bod Ms Farr-Davies "yn gwbl ddiamddiffyn yn dilyn ei hymgais i ddod oddi ar gyffuriau".

Bydd Jones yn gorfod treulio o leiaf dwy dreuan o'r ddedfryd dan glo cyn cael ei ystyried am barôl.