Gofal brys: Llai yn aros dros 12 awr yng Nghymru

Ysbyty Image copyright Getty Images

Roedd llai o gleifion yn aros dros 12 awr mewn adrannau gofal brys yng Nghymru ym mis Chwefror o'i gymharu â'r mis cynt, yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

Ym mis Chwefror fe wnaeth 2,977 o gleifion dreulio dros 12 awr cyn cael eu derbyn, eu trosglwyddo neu eu hanfon adref - lleihad o 25% o'i gymharu â mis Ionawr.

Er hynny, targed Llywodraeth Cymru yw na ddylai unrhyw un aros mor hir â hynny.

Dywedodd llefarydd ar ran y llywodraeth ei fod yn "galonogol" gweld y cwymp.

'Pwysau eithriadol'

Mae'r ffigyrau hefyd yn dangos bod gwelliant bach ym mherfformiad adrannau yn erbyn y targed o aros am lai na phedair awr.

Cafodd 80.8% o gleifion eu derbyn, trosglwyddo neu anfon adref o fewn pedair awr ym mis Chwefror, o'i gymharu â 79% yn Ionawr.

Nid yw targed Llywodraeth Cymru bod 95% yn cael eu derbyn, trosglwyddo neu anfon adref wedi ei gyrraedd erioed.

Image caption Dywedodd Dr Andrew Goodhall bod pwysau'r gaeaf wedi bod yn "eithriadol"

Ym mis Ionawr, fe wnaeth Prif Weithredwr y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru rybuddio bod y gwasanaeth yn wynebu "pwysau eithriadol".

Dywedodd Andrew Goodall bod unedau brys a'r gwasanaeth ambiwlans wedi gweld rhai o'u diwrnodau prysuraf erioed dros y gaeaf.

Mae ffigyrau Chwefror yn awgrymu bod y pwysau yna yn dechrau ysgafnhau.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod staff wedi bod dan "bwysau parhaol ers dechrau Rhagfyr" ac felly ei fod yn "galonogol" i weld llai o bobl yn aros dros 12 awr.

Ychwanegodd y byddai'r sefyllfa yn cael ei fonitro'n ofalus.