Tinopolis yn chwilio am brynwr newydd i ran o'r cwmni

Heno
Image caption Mae Tinopolis yn cynhyrchu rhaglen Heno ar gyfer S4C

Mae cwmni teledu Tinopolis, sydd â'i bencadlys yn Llanelli, yn chwilio am brynwr ar gyfer 45% o'r busnes sy'n berchen i gwmni preifat ar hyn o bryd.

Fe wnaeth Vitruvian Partners brynu rhan o'r cwmni yng Ngorffennaf 2008, ond y gred yw bod Tinopolis yn chwilio am fuddsoddwyr newydd.

Tinopolis sy'n cynhyrchu rhaglen Heno ar gyfer S4C, tra bod grŵp ehangach yn berchen nifer o gwmnïau cynhyrchu, gan gynnwys Mentorn Media - sy'n cynhyrchu Question Time i'r BBC.

Roedd Tinopolis wedi chwilio am brynwr ar gyfer rhan Vitruvian yn 2014, ond yn 2015 dywedodd y cadeirydd, Ron Jones, nad oedd unrhyw un o'r cwmnïau oedd wedi dangos diddordeb yn "gallu cynnig beth oedd ei angen".

Mae'r grŵp yn un o gwmnïau cynhyrchu annibynnol mwyaf y DU, gyda'r portffolio yn cynnwys cwmnïau fel Fiction Factory, Sunset + Vine a Firecracker Films.

Mae adroddiadau bod y cwmni werth £300m.