Only Boys Aloud: Gwrthod arian am ddiffyg cyfleoedd merched

Tim Rhys-Evans
Image caption Dywedodd Tim Rhys-Evans bod diffyg cefnogaeth ariannol yn ei wylltio

Cafodd cais côr bechgyn am arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru ei wrthod gan nad oedd yn cynnig digon o gyfleoedd i ferched, mae ACau wedi clywed.

Dywedodd sylfaenydd Only Boys Aloud, Tim Rhys-Evans, bod cost o £500,000 i redeg yr 14 o gorau, ond mai £100,000 o arian cyhoeddus yr oedd wedi ei dderbyn mewn saith mlynedd.

Dywedodd wrth y pwyllgor celfyddydau bod diffyg cefnogaeth o'r sector cyhoeddus yn ei wylltio.

Wrth roi tystiolaeth i ymchwiliad i gyllid cyhoeddus i gerddoriaeth mewn ysgolion, dywedodd Mr Rhys-Evans ei fod eisiau creu cyfleoedd i fechgyn yng nghymunedau'r cymoedd fel Tredegar Newydd, lle gafodd ei fagu.

Dywedodd Cyngor Celfyddydau Cymru bod penderfyniadau am gyllid "wedi eu heffeithio gan sawl blwyddyn o leihad mewn cyllid".

'Cynigion llai i ferched'

Dywedodd Mr Rhys-Evans iddo ddechrau côr Only Men Aloud i gadw traddodiad corau meibion yn fyw, ac yna Only Boys Aloud i ddenu bechgyn na fyddai'n ymuno â chôr ysgol.

"Os yw merch eisiau canu, os yw merch eisiau dawnsio, os yw merch eisiau actio, mae'n iawn," meddai.

"Ond os yw bachgen eisiau gwneud yr un peth, yn y byd yma o ganu ... yna mae'n siwr y bydd yn cael dipyn o dynnu coes."

Image copyright Only Boys Aloud

Er ei fod yn ddiolchgar i fusnesau am nawdd, dywedodd ei fod yn "ei wylltio" nad oedd yn gallu cael mwy o arian cyhoeddus.

Datgelodd bod Cyngor Celfyddydau Cymru wedi gwrthod cais yr elusen i gael mwy o arian.

Wrth ddyfynnu o'r rhesymau am wrthod, dywedodd i'r cyngor ddatgan bod "y cynigion llai i ferched, yn enwedig rhai hŷn, yn achosi rhai problemau".

Dywedodd Mr Rhys-Evans: "Dyna oedd ein raison d'etre. Felly dwi'n gweld hynny'n anodd."

Wrth ymateb, dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru bod penderfyniadau am gyllid, gafodd eu gwneud yn 2015, "wedi eu heffeithio gan sawl blwyddyn o leihad mewn cyllid".

Ychwanegodd bod "nifer fawr o fudiadau" wedi gwneud cais ac nad oedd digon o arian i gefnogi pawb, gan ddweud bod "rhaid canolbwyntio ar y rhai sy'n gwneud y ceisiadau mwyaf perswadiol am gyllid".