Marwolaeth Parch Wayne Roberts 'yn ddirgelwch'

Neuadd Rhuthun Image copyright Google

Mae teulu dyn oedd yn weinidog gyda'r Presbyteriaid yn Nyffryn Clwyd wnaeth foddi yn y môr wedi clywed fod yna "lawer mwy o gwestiynau nag atebion" am ei farwolaeth.

Clywodd cwest yn Rhuthun fod cerddwr wedi dod o hyd i gorff y Parchedig Wayne Roberts ar draeth yn Llanddulas ger Bae Colwyn, ychydig cyn 07:00 ar 5 Hydref 2016.

Wrth gofnodi rheithfarn naratif dywedodd y crwner Nicola Jones nad oes "unrhyw beth yn dod yn agos i alluogi i mi i ystyried rhoi casgliad o hunanladdiad".

Ychwanegodd: "Y gwirionedd yw na fyddwn byth yn gwybod beth oedd Mr Roberts yn ei wneud yn yr ardal, beth oedd ei gymhellion a sut iddo ddiweddu yn y dŵr."

Y Parchedig Roberts, 57, oedd caplan llawn amser Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

Roedd hefyd yn gyn weinidog yn y Capel Mawr, Dinbych, a chapeli eraill yn Nyffryn Clwyd gan gynnwys Llandyrnog, Llanrhaeadr a Gellifor.

'Manylion personol'

Yn ystod y gwrandawiad fe wnaeth y crwner ddarllen datganiad gan wraig Mr Roberts, Anne Weeks.

Gwrthododd y crwner a darllen y datganiad yn llawn gan ei fod yn cynnwys nifer o fanylion personol ond dywedodd ei bod yn ymwybodol o "amgylchiadau personol oedd wedi digwydd cyn ei farwolaeth".

Yn y datganiad dywedodd ei wraig fod Mr Roberts wedi gadael eu cartref yn Llanrhaeadr yn oriau man y bore.

Cafwyd hyd i allweddi a ffôn Mr Roberts yn ei gar oedd wedi parcio ger y traeth.

Clywodd y llys nad oedd Mr Roberts wedi cymryd unrhyw alcohol na meddyginiaethau cyn ei farwolaeth, a doedd dim tystiolaeth i awgrymu ei fod wedi cwympo.

Dywedodd brawd Mr Roberts, Ian Roberts, wrth y cwest: "Doedd fy mrawd ddim yn hoffi'r dŵr, doedd erioed yn un am y dŵr."

Cafodd rheithfarn naratif ei chofnodi.