Bysiau'n ddwbl y pris am daith 60 milltir yn fyrrach

National Express

Mae rhai teithwyr yng nghanolbarth Cymru wedi bod yn talu mwy na dwywaith cymaint â phobl sy'n dod ar yr un bws 60 milltir ynghynt.

Mae pobl yn Y Drenewydd a'r Trallwng wedi cwyno wrth raglen X-Ray BBC Cymru am y ffi o £80 am docyn i Lundain ac yn ôl.

Ond mae teithwyr sy'n mynd ar yr un bws 60 milltir ynghynt, yn Aberystwyth, wedi bod yn talu £35.

Dywedodd National Express bod prisiau yn seiliedig ar alw, ond y byddai'n gostwng pris rhai teithiau.

Mae bws National Express yn gadael Aberystwyth pob dydd am 07:55, yn aros yn Y Drenewydd a'r Trallwng i godi teithwyr, cyn cyrraedd Llundain am tua 15:00.

Mae amodau'r cwmni yn gwahardd pobl rhag prynu tocyn o Aberystwyth ond wedyn yn teithio o rywle arall.

'Aros yn gystadleuol'

Dywedodd yr Athro Stuart Cole, sy'n arbenigwr ar deithio ym Mhrifysgol De Cymru, bod yn rhaid i'r cwmni wneud elw, er bod teithwyr yn teimlo bod y system brisio yn annheg.

"Marchnad o fyfyrwyr yw Aberystwyth gan amlaf," meddai.

"Mae'r farchnad fawr, bwysig, ac ni fyddai'r cwmni eisiau ei golli i'w gystadleuwyr - cwmnïau bysiau eraill a'r rheilffyrdd."

Image caption Dywedodd yr Athro Stuart Cole bod rhaid i system brisio'r cwmni eu galluogi i wneud elw

Fe wnaeth rhaglen X-Ray hefyd ddarganfod bod tocyn o Gasnewydd i Lerpwl ac yn ôl (£42) yn costio £6 yn fwy nag o Gaerdydd, er bod Casnewydd ar y ffordd.

Dywedodd National Express ei fod yn gosod prisiau tocynnau yn seiliedig ar alw - dim hyd nac amser y daith - i gadw eu prisiau yn gystadleuol.

Ond mae'r cwmni nawr wedi gostwng pris y daith o'r Drenewydd i Lundain i'r un gost ag o Aberystwyth, ond does dim gostyngiad yn y pris o'r Trallwng.

Dywedodd y cwmni eu bod hefyd yn gostwng pris tocyn o Gasnewydd i Lerpwl.

X-Ray, BBC One Wales, 19:30 dydd Gwener.