Gardd chwarae Ysbyty Plant Cymru yn agor

Ysbyty Image copyright Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gall plant sy'n gleifion yn unig ysbyty plant Cymru chware yn yr awyr agored am y tro cyntaf diolch i ardd newydd sy'n cael ei hagor yn swyddogol ddydd Gwener.

Mae'r datblygiad gwerth £1.85m - sy'n cynnwys mannau eistedd, tŷ chwarae, drysfa a llithren - wedi cael ei gynllunio yn benodol i fod yn gymorth i blant wella ar ôl cael triniaeth.

Mae'n cynnwys ardal therapi, sydd â lloriau arbennig a gwair artiffisial sy'n caniatáu i blant ymarfer cerdded a datblygu sgiliau cadair olwyn.

Mae rhan o'r ardd hefyd wedi cael ei chynllunio i edrych fel jyngl, ac ar ôl machlud mae'r safle yn cael ei oleuo gan oleuadau lliwgar.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyfrannu £1.6m ar gyfer y gwaith adeiladu, ac fe gafwyd rhodd o £250,000 gan elusen Arch Noa i dalu am y cyfarpar.

Er bod gan holl wardiau'r ysbyty ystafelloedd chwarae dan do, hyd yma doedd dim man penodol i chware tu fas.

Image copyright Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Image caption Ffisiotherapydd yr ysbyty, Natalie Gragasin gyda Neve yn yr ardd

Mae'n ymddangos bod yr ardd eisoes yn plesio.

"Rwy' wrth fy modd," medd Neve, sy'n bump oed o Abercynon. "Mae 'na gymaint o bethau i wneud yma."

Cafodd Neve ei throsglwyddo i'r ysbyty saith wythnos yn ôl gyda chyflwr oedd yn amharu ar allu ei hymennydd i reoli ochr dde ei chorff.

Mae'n cael therapi pob dydd er mwyn ailddysgu cerdded a datblygu ei sgiliau cadair olwyn.

Image caption Yn ôl Danielle King, mae'r ardd yn "rhoi'r cyfle i blant fod yn blant"

Dywedodd Danielle King, sy'n aelod o'r tîm sy'n rhoi cymorth i Neve: "Ni'n chwarae tu allan er mwyn ymarfer cerdded a hefyd ymarfer gyda'r gadair olwyn.

"Mae'r ardd yn creu cyfle i blant ddod allan o'r wardiau a chael awyr iach.

"Mae'n dda i'r teuluoedd gael amser ar eu pen eu hunain hefyd - mae'n rhyddhad.

"Mae'n rhoi'r cyfle i blant fod yn blant."

Fe agorodd Ysbyty Plant Cymru yn 2006, ac fe gafodd ail ran yr ysbyty ei gwblhau yn 2015.

Mae'r ardd wedi ei lleoli rhwng y ddau adeilad.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Mae Bethan Simmonds yn dweud y gall yr ardd fod yn "hafan i blant a rhieni"

Yn ôl Bethan Simmonds o elusen Arch Noa, mae agor yr ardd yn goron ar y cyfan.

"Yr ardd yw'r geiriosen ar dop y gacen," meddai. "Mae'n hafan i blant a rhieni."

"Mae 'na ystafelloedd chwarae ar bob ward ond mae bod y tu allan yn gwneud cymaint o wahaniaeth - teimlo'r gwynt ar eich wyneb a'r haul ar eich croen.

"O fewn yr ardd mae 'na ardal therapiwtig i blant sydd efallai wedi cael llawdriniaeth neu ddamwain.

"Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer plant sydd â ffeibrosis systig, sy'n cael trafferth anadlu.

"Mae 'na wastad pethau eraill i'w wneud - rhaid i ni sicrhau bod gan yr ysbyty gyfleusterau sydd cystal â'r gorau yn y byd, felly byddwn ni'n parhau i godi arian."