Theresa May yn galw am Brydain sy'n 'fwy unedig'

Theresa May Image copyright Getty Images
Image caption Bydd Theresa May yn annerch cynhadledd y Ceidwadwyr Cymreig ddydd Gwener

Mae Theresa May wedi dweud ei bod am weld Prydain sy'n "fwy unedig" yn sgil galwad Nicola Sturgeon am refferendwm ar annibyniaeth i'r Alban.

Mewn araith yng Nghaerdydd ddydd Gwener, dywedodd y Prif Weinidog wrth gynhadledd y Ceidwadwyr Cymreig fod Prydeinwyr wrth eu craidd "yn un bobl", boed nhw'n Gymry, Saeson, Albanwyr neu o Ogledd Iwerddon.

Mae Ms May eisoes wedi gwrthod syniad Ms Sturgeon, Prif Weinidog Yr Alban, am ail refferendwm.

Fe wnaeth Ms May hefyd addo creu cymdeithas decach ac economi gryfach ar draws Prydain gyfan.

'Mwy nag arteffact'

Dywedodd y Prif Weinidog: "Mae hyn yn golygu llunio cenedl fwy unedig, wrth i ni roi gwerthoedd o degwch, cyfrifoldeb a dinasyddiaeth wrth galon popeth, a chryfhau rhwymau'n undeb annwyl hefyd."

Mae'r Deyrnas Unedig yn "fwy nag arteffact cyfansoddiadol", bydd hi'n ychwanegu.

"Mae'n undeb rhwng pob un o'n dinasyddion, pwy bynnag ydyn ni ac o ble bynnag yr ydyn ni'n dod."

Fe addawodd eto y byddai'n ystyried gofynion unigol gwledydd gwahanol Prydain wrth i Brydain baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd.

"Rydyn ni'n bedair cenedl, ond wrth galon rydyn ni'n un bobl."

Image caption Mae Andrew RT Davies yn cyhuddo Nicola Sturgeon o geisio efelychu Donald Trump

'Yma i aros'

Fe wnaeth arweinydd y Ceidwadwyr Cymreigm Andrew RT Davies, ddefnyddio'i araith yntau i feirniadu cenedlaetholwyr oedd am "rwygo'r undeb yn ddarnau".

Dywedodd hefyd fod Brexit yn "gyfle sylweddol i greu Cymru decach a Phrydain well".

"Dyw'r Deyrnas Unedig sydd mor annwyl i ni ddim yn rhywbeth o'r gorffenol," meddai.

"Erys y teulu o genhedloedd orau yn y byd. Cymer sylw, Nicola Sturgeon - mae'r undeb gref hon yma i aros."

Image caption Mae Nicola Sturgeon wedi cyhoeddi ei bwriad i gynnal ail refferendwm ar annibyniaeth i'r Alban

Mae Mr Davies hefyd wedi ymosod ar "ddiwylliant cael cam" mae'n dweud sydd wedi gwaethygu ers pleidlais Brexit.

Mae Plaid Cymru a'r blaid Lafur yn meithrin y syniad fod "pawb yn pigo ar Gymru", meddai.

Dywedodd Mr Davies, wnaeth ymgyrchu i adael yr Undeb Ewropeaidd, wrth BBC Cymru: "Does neb yn pigo ar Gymru.

"Mae dyfodol disglair gan Gymru o'i blaen."

Gydag etholiadau lleol ym mis Mai, bydd y blaid hefyd yn hoelio'i sylw ar ei hymdrechion i ennill tir mewn awdurdodau fel Bro Morgannwg, Casnewydd a Chonwy.