Gwobr i staff ysgol am achub bywyd bachgen 10 oed

Cameron Image copyright Ysgol Gynradd y Pîl
Image caption Cafodd Cameron ataliad ar y galon yn Ysgol Gynradd y Pîl ym mis Ionawr

Bydd pum aelod o staff mewn ysgol ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn derbyn gwobr ddydd Gwener ar ôl achub bywyd bachgen 10 oed.

Cafodd Cameron ataliad ar y galon yn Ysgol Gynradd y Pîl ym mis Ionawr.

Fe wnaeth staff roi CPR iddo cyn i barafeddygon ei gludo i'r ysbyty.

Bydd Paula Rowlands, Cheryl Rowlands, Karen Flower-Robbins, Sarah Wallace a'r pennaeth Neil Pryce oll yn derbyn Gwobr Dinasyddiaeth y Maer.

Dywedodd Mr Pryce: "Dydw i ddim yn gallu rhoi digon o ganmoliaeth i'r staff am eu hymateb i ddelio gyda sefyllfa ddifrifol iawn.

"Fe wnaeth rhai staff roi CPR, tra bo eraill yn sicrhau bod gweddill y plant yn derbyn gofal sensitif a chysur."

Image copyright Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr
Image caption Cameron gyda'r staff wnaeth achub ei fywyd

Ar ôl cyrraedd yr ysgol, fe wnaeth parafeddygon sefydlogi Cameron cyn ei gymryd i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd.

Cafodd ei drosglwyddo i Fryste yn ddiweddarach ble cafodd driniaeth ar ei galon.

Mae Cameron bellach yn ôl yn yr ysgol, chwe wythnos wedi'r digwyddiad.