Cwmni ynni wedi erlyn y bobl anghywir am arian

Jane Gornall
Image caption Roedd Jane Gornall yn delio gyda'r biliau tra'n brwydro canser

Mae cwpl o Aberystwyth wedi beirniadu cwmni ynni ar ôl i feili gael eu gyrru i'w cartref, er nad oedden nhw'n gwsmeriaid iddynt.

Fe wnaeth Les a Jane Gornall dderbyn llythyrau gan Scottish Power yn dweud eu bod mewn dyled o £4,300 i'r cwmni, er eu bod wedi dweud wrthynt mai cwsmeriaid British Gas oedden nhw.

Dywedodd y cwpl bod y digwyddiad wedi creu cryn dipyn o boendod iddynt, gyda Mrs Gornall a'i ŵyr yn dioddef â phroblemau meddygol difrifol.

Mae Scottish Power wedi ymddiheuro, gan ychwanegu y bydden nhw'n talu iawndal i'r cwpl.

Problem ers 2014

Fe wnaeth Mr a Mrs Gornall geisio newid eu cyflenwr o British Gas i Scottish Power yn 2014.

Ond ar ôl oedi gyda danfon mesuryddion newydd, fe benderfynodd y cwpl ganslo eu cyfrif newydd ac aros gyda British Gas.

Fe ddechreuodd Scottish Power yrru biliau atynt, felly fe wnaethon nhw gysylltu â'r cwmni i'w gwneud yn ymwybodol nad oedden nhw'n gwsmeriaid.

Ond fe wnaeth y cwmni barhau i yrru llythyrau at Mr a Mrs Gornall.

Image caption Dywedodd Les Gornall bod y digwyddiad wedi creu cryn dipyn o boendod iddynt

Cafodd Mrs Gornall wybod yn 2015 bod ganddi ganser, ac fe gafodd ŵyr y cwpl ddiagnosis o lewcemia tua'r un pryd.

Ar amser ble roedden nhw dan bwysau anferth, fe wnaeth y llythyrau barhau.

'Creulon'

"Dydw i ddim yn gwybod sut y gallan nhw fod mor greulon," meddai Mrs Gornall.

Er i'r cwpl gysylltu â Scottish Power ar nifer o achlysuron, cafodd feili eu gyrru i'w cartref yn 2016.

Ar ôl i raglen X-Ray BBC Cymru gysylltu gyda'r cwmni fe wnaethon nhw gyfaddef mai camgymeriad oedd y biliau, ac mai cartref arall oedd mewn dyled i'r cwmni.

Dywedodd y cwmni ei fod yn ymddiheuro ac y byddai'n talu iawndal i Mr a Mrs Gornall am y poendod gafodd ei achosi.

X-Ray, BBC One Wales, 19:30 dydd Gwener.