Dathlu diwylliant rhyngwladol

Aelodau Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor yn trafod dawns draddodiadol am gasglu dail tê Image copyright BB
Image caption Aelodau Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor yn trafod dawns draddodiadol am gasglu dail tê

Mae cynrychiolwyr o China, India, Singapore a Chymru a gwledydd eraill wedi bod yn perfformio mewn cyngerdd blynyddol ym Mhrifysgol Bangor sy'n cael ei ddisgrifio gan y trefnwyr fel "dathliad o ddiwylliant ac undod rhyngwladol".

Ers 2006, mae adran Myfyrwyr Rhyngwladol y brifysgol yn cynnal Gala Un Byd, gan wahodd unigolion sy'n gallu canu, dawnsio neu chwarae offeryn i gymryd rhan.

Dywedodd Alan Edwards, Pennaeth Gwasanaethau Myfyrwyr Rhyngwladol Prifysgol Cymru

Bangor: "Mae'n anhygoel bod yna gymaint o fyfyrwyr sydd, yn gyntaf, eisiau cymryd rhan, ac yn ail, yn dalentog ac yn eitha' proffesiynol hefyd."

"Os ydi myfyrwyr yn rhannu diwylliant a storiâu, mae pawb yn dysgu o'i gilydd.

"Mae dros 95 o wledydd yn cael eu cynrychioli ym Mangor - gwledydd o du allan i Ewrop - ac mae'n grêt gallu rhannu profiadau a diwylliannau efo myfyrwyr o'r wlad yma, a bod nhw hefyd yn dysgu dipyn bach am ein diwylliant ni, diwylliant Cymru."

Yn ôl y trefnwyr, mae'r achlysur yn tyfu'n raddol bob blwyddyn, ac eleni roedd 20 o berfformiadau.

Mae'r achlysur yn codi arian dros Sefydliad Gofal Plant Amddifad Amba - elusen sy'n cefnogi plant amddifad a'u gwarchodwyr yng nghanol Kenya.