Argoed: Heddwas yn disgrifio 'golygfa o raglen deledu'

Cwest Argoed Image copyright Wales News Service

Mae swyddog heddlu aeth i'r gwesty ble cafodd dynes 22 oed ei lladd wedi dweud wrth gwest nad oedd hi'n siŵr os fyddai hi'n goroesi pan aeth hi mewn i'r 'stafell.

Cafodd Cerys Yemm ei lladd gan Matthew Williams, 34, ym mis Tachwedd 2014 yng ngwesty'r Sirhowy Arms yn Argoed, Sir Caerffili.

Cafodd Mr Williams ei saethu gyda gwn Taser gan yr heddlu a bu farw'n ddiweddarach.

PC Kelda Griffiths oedd y cyntaf i gyrraedd y llety, a'r ail i fynd fyny'r grisiau ac i mewn i'r ystafell.

Dywedodd wrth y rheithgor nad oedd Mr Williams "yn ymddangos yn ddynol" a'i fod yn "ddiafolaidd".

"Roedd e fel rhywbeth byddech chi'n ei weld ar y teledu, nid rhywbeth 'dych chi'n disgwyl ei weld mewn bywyd go iawn," meddai.

'Sŵn ysgyrnygu'

Dywedodd ei bod yn gorffen ei sifft yng ngorsaf heddlu'r Coed Duon pan glywodd ar y radio bod llofruddiaeth wedi digwydd.

Wrthi iddi fynd i'r Sirhowy Arms, clywodd mai Mr Williams oedd y dyn dan amheuaeth.

Oherwydd hynny, meddai, penderfynodd aros am ragor o gefnogaeth cyn mynd i mewn.

Roedd hi wedi delio â Mr Williams yn y gorffennol ac yn ymwybodol o adegau eraill pan gafodd ei saethu yn aneffeithiol â gwn Taser.

Pan aeth hi a swyddogion eraill i fyny'r grisiau, dywedodd ei bod yn gallu clywed "chwyrnu, sŵn ysgyrnygu, rhuo".

Dywedodd ei bod eisoes wedi tynnu ei gwn Taser allan yn barod i'w ddefnyddio pan aeth hi mewn i'r ystafell, ond yn y diwedd ni wnaeth hi ei ddefnyddio.

Roedd swyddog arall eisoes wedi defnyddio Taser ar Mr Williams, ond dywedodd PC Griffiths nad oedd hi'n siŵr a fyddai'n cael effaith oherwydd y man y cafodd ei saethu a'r ffaith ei fod wedi cael ei saethu gyda Taser yn y gorffennol.

Fe wnaeth hi a swyddog arall fynd ati i rwystro Mr Williams gyda gefynnau a rhwymau tra bod PC Alan Cotterell yno'n barod i'w saethu gyda Taser eto os oedd yn parhau i'w gwrthsefyll.

"Roedd e'n hynod o gryf," meddai PC Griffiths. "Roedd e'n brwydro, yn straffaglu, doedd dim modd ei reoli."

Dywedodd y byddai'n tawelu bob tro roedd yn cael ei saethu, cyn dechrau straffaglu a brathu unwaith eto ychydig eiliadau'n ddiweddarach - ond ar ôl iddo gael ei saethu am y tro olaf fe aeth yn llonydd.

Roedd hi'n "ymwybodol iddo gael ei saethu gyda Taser hyd at dair gwaith", meddai - ond roedd hi'n bendant nad oedd hi'n un o'r swyddogion wnaeth ei saethu.

'Poenydio'

Dywedodd Lloyd Williams QC, ar ran teulu Ms Yemm, bod mam Ms Yemm wedi ei "phoenydio" gan y syniad y gallai oedi cyn i'r swyddogion fynd i mewn i'r ystafell fod wedi arwain at farwolaeth ei merch.

Honnodd bod PC Griffiths wedi aros am dri munud cyn mynd i mewn i'r ystafell, a'i bod wedi cael pedwar cyfarwyddyd i fynd i mewn yn y cyfnod yna.

Ychwanegodd bod PC Griffiths wedi "gwrthod" bob tro.

Dywedodd PC Griffiths nad oedd hi wedi aros am fwy na munud cyn i swyddogion eraill gyrraedd, a'i bod wedi oedi oherwydd pryder am ddiogelwch ei hun, pobl eraill yn y gwesty a swyddogion eraill.

Dywedodd wrth y cwest: "Doeddwn i ddim yn gwybod pa arfau oedd ganddo [Matthew Williams]. Er mwyn diogelwch swyddogion eraill fe wnes i asesu'r risg."

Ychwanegodd: "Doeddwn i ddim yn credu ei fod yn ddiogel i fi na nhw fynd i mewn ar ben ein hunain."

Mae'r cwest yn parhau.