Cer i Greu: Troi Pen y Fan yn lleoliad 'celf byw'

Pen y Fan - un o atyniadau mwya'r Parc Image copyright Anthony Pease Photography

Bydd mynydd uchaf de Cymru yn cael ei droi yn "osodwaith celf byw mwyaf" y wlad, fel rhan o ddathliad o greadigrwydd.

Mae disgwyl i 1,000 o bobl gymryd rhan ym mhenwythnos Cer i Greu - cyfle i "roi cynnig ar rywbeth, gwneud rhywbeth a mynd i greu" yn ôl y trefnwyr.

Ar 7 Ebrill, bydd llethrau Pen y Fan ym Mannau Brycheiniog yn gartref i osodwaith torfol dan ofal y Parc Cenedlaethol, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, BBC Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Yn ystod y dathliad y llynedd, cafodd cerflun o'r Fonesig Shirley Bassey mewn ystum rhyfelgar tebyg i Buddug, y Frenhines a'r rhyfelwraig Geltaidd, ei osod yng Nghastell Caernarfon.

Image caption Bloedd Bassey - rhan o ddathliad Cer i Greu yn 2016

Calon Cymru fydd enw'r digwyddiad ar Ben y Fan, gan gydweithio gyda gwirfoddolwyr o grwpiau dawns lleol, cadetiaid, theatrau ieuenctid a'r cyhoedd.

Dywedodd y coreograffydd, Phil Williams, y byddai'r prosiect yn "dwyn cymunedau Cymru ynghyd ar gyfer digwyddiad celfyddydol cyfranogiad torfol ar lethrau Pen y Fan".

"Drwy greu gosodwaith graddfa fawr o gyrff yn symud, byddwn yn llythrennol yn symud y mynydd yn yr hyn sy'n argoeli i fod yn ddigwyddiad gwefreiddiol," meddai.

Yn ogystal â'r digwyddiad yn y Bannau, bydd nifer o sefydliadau creadigol yn agor eu drysau fel rhan o'r dathliad, a chyfres o ddigwyddiadau am ddim yn cael eu cynnal.

Straeon perthnasol