Arian i helpu diogelu dyfodol arcêd siopa hanesyddol

arced casnewydd Image copyright Robin Drayton/Geograph

Mae cynlluniau i adfer canolfan siopa hynaf Casnewydd wedi symud gam ymlaen.

Mae'r cyngor wedi derbyn £177,300 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) i helpu i baratoi cynlluniau i ailwampio Arcêd y Farchnad, sy'n strwythur rhestredig Gradd II ger y Stryd Fawr.

Mae bron i hanner y siopau ar hyn o bryd yn wag, ac mae'r ganolfan wedi dioddef yn sgil pla ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Dywedodd y cyngor y byddai'r arian yn helpu i "atal y dirywiad sy'n bygwth y ganolfan hanesyddol".

Bydd yr arian yn talu am y gwaith o ddatblygu'r prosiect, yn ogystal â rheolwr llawn amser i'w oruchwylio.

Dywedodd y cyngor fod gan yr arcêd, a agorwyd yn 1905, arwyddocâd hanesyddol a gafodd ei blethu gyda thwf Casnewydd fel tref yn dilyn y Chwyldro Diwydiannol.

Mae dyfarnu'r arian hefyd yn golygu, yn amodol ar ail gais llwyddiannus, cyllid o £1.1m pellach gan CDL, sydd wedi ei neilltuo ar gyfer y prosiect.

Yna byddai angen i'r cyngor, perchnogion siopau a'r sefydliad cadwraeth Cadw gytuno i ymrwymo i'r un lefel o gyllid.