Cyllid o £600,000 i wella cyfleusterau parciau Caerdydd

Fe fydd parc Heol-y-Delin yn elwa o'r arian Image copyright Google
Image caption Bydd parc Heol-y-Delin yn un rhan fydd yn elwa o'r arian

Mae disgwyl i gyfleusterau cymunedol mewn parciau yng Nghaerdydd weld gwerth £600,000 o welliannau dros y misoedd nesaf.

Mae hanner y cyllid yn dod o arian gwaddol rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr, sydd yn cael ei chynnal yn y brifddinas ym mis Mehefin, gyda'r gweddill yn dod gan y cyngor.

Bydd y gwaith yn cynnwys adnewyddu ystafelloedd, offer chwarae newydd a chynllun draenio ar gyfer cae pêl-droed Thornhill.

Dywedodd y cynghorydd Peter Bradbury y gall ansawdd y cyfleusterau cyhoeddus effeithio ar sut mae pobl yn gwneud ymarfer corff.

Bydd ystafelloedd newid yn cael eu hadnewyddu ym Mharc Trelái a Thir Hamdden Tredelerch, a bydd maes chwarae Llys-faen yn cael ei ehangu.

Bydd saith o feysydd chwarae eraill ar draws y ddinas hefyd yn cael eu hadnewyddu.