Ffermio: 'Oedi taliadau yn rhoi straen ar y diwydiant'

huw jones
Image caption Dywedodd Huw Jones fod yr oedi yn "afresymol"

Mae un undeb amaethyddol wedi rhybuddio fod oedi mewn taliadau gan Llywodraeth Cymru i gannoedd o ffermwyr yn rhoi straen ar y diwydiant yng Nghymru.

Yn ôl y ffigyrau diweddaraf, mae 500 o fusnesau yn dal i aros am eu taliadau o Bolisi Amaeth Cyffredin yr UE (CAP) i gael eu prosesu.

Dywedodd Huw Jones o Undeb Amaethwyr Cymru, wrth BBC Cymru fod yr oedi yn "annerbyniol".

Ond mynnodd Llywodraeth Cymru nad oedd unrhyw daliadau hwyr wedi bod ar gyfer Glastir gan nad oes cyfnod talu wedi ei osod ar gyfer y cynllun hwnnw.

'Afresymol'

Dywedodd Undeb Amaethwyr Cymru fod y rhan fwyaf o'r rhai sy'n wynebu oedi wedi eu lleoli yng Ngwynedd, gyda 21% o'r bobl sy'n disgwyl taliadau yng Nghymru, wedi eu lleoli o fewn y sir.

Ym Mhowys mae 62 o bobl yn aros am arian i gael ei dalu, gyda'r mwyafrif yn disgwyl eu taliadau erbyn canol mis Ionawr.

"Mae'r oedi yn afresymol. Mae'r taliadau yn cael eu rhoi drwy fisoedd yn hwyrach na'r sefyllfa'r llynedd," meddai Mr Jones.

Dywedodd Tegid Jones, ffermwr o Fachynlleth, sydd yn aros am ei daliadau CAP, ei fod yn ei chael hi'n anodd gyda'r sefyllfa ariannol.

Dywedodd: "Ers mis Rhagfyr, rwyf wedi bod yn ffonio ddwywaith yr wythnos, a dwi'n dal ddim callach.

"Dwi wedi ffeindio fy hun mewn twll mawr, mae gen i filiau a thaliadau yn mynd allan ac nid oes dim yn dod yn ôl i mewn."

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru ymrwymiad i brosesu'r mwyafrif o daliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol - y gronfa amaethyddol ar gyfer "gwarchod a gwella cefn gwlad" - cyn diwedd Ionawr.

Dywedodd llefarydd: "Mae'r cyfnod ar gyfer y taliadau BPS ar agor nes 30 Mehefin, ac hyd yn hyn rydyn ni wedi prosesu dros 97% o'r taliadau, gan gynnwys £21.5m i Wynedd," meddai.

"Rydym yn anelu i brosesu nhw i gyd erbyn diwedd mis Ebrill, ac eithrio'r ceisiadau mwyaf cymhleth.

"Does dim taliadau Glastir hwyr wedi bod."