Nia Griffith: 'Bydden i'n fodlon defnyddio Trident'

nia griffith a jeremy corbyn

Mae llefarydd y blaid Lafur yn San Steffan ar amddiffyn wedi dweud y byddai hi'n barod i ddefnyddio arfau niwclear petai angen.

Dywedodd Nia Griffith ei bod hi'n "hollol hanfodol" i fod yn barod i ddefnyddio Trident pe bai'n rhaid - safbwynt sydd yn groes i'w harweinydd Jeremy Corbyn.

Cafodd Aelod Seneddol Llanelli ei phenodi yn ysgrifennydd amddiffyn cysgodol ym mis Medi llynedd, fisoedd yn unig wedi iddi adael y fainc flaen.

Ond mewn cyfweliad â chylchgrawn The House dywedodd nad oedd unrhyw un o dîm Mr Corbyn wedi gofyn ei barn ar Trident cyn rhoi ei swydd bresennol iddi.

Cefnogi Nato

"Mae gennym ni bolisi cadarn fel plaid [o gadw Trident] a dwi ddim yn ein gweld ni'n newid y polisi ar Trident yn y dyfodol agos," meddai.

"Mae'n hollol hanfodol, os oes gennych chi arfau ataliol, eich bod chi'n barod i'w defnyddio - fel arall dydyn nhw ddim yn cyflawni eu pwrpas."

Mynnodd hefyd y dylai'r DU fod yn barod i ddod i'r adwy petai ymosodiad yn digwydd ar wlad Nato arall, rhywbeth mae Mr Corbyn wedi mynegi amheuaeth yn ei gylch yn y gorffennol.

"Mae'n bwysicach nag erioed ein bod ni'n datgan ein cefnogaeth lawn i Nato, ein bod ni'n anfon neges glir i Rwsia nad ydyn ni'n mynd i ddioddef unrhyw nonsens," ychwanegodd.