Juhel Miah: 'Ces i fy atal o'r UDA oherwydd fy enw'

Juhel Miah a Leanne Wood
Image caption Fe wnaeth Juhel Miah gyfarfod arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood yn y rali

Mae athro o Gastell-nedd Port Talbot wedi dweud mai oherwydd ei enw, ei grefydd a lliw ei groen y cafodd ei atal rhag teithio i'r UDA ar drip ysgol.

Roedd Juhel Miah, 25, yn annerch torf mewn rali gwrth-hiliaeth yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn.

Dywedodd yr athro o Ysgol Gyfun Llangatwg bod swyddogion wedi gwneud iddo deimlo fel "bygythiad" wrth ei hebrwng oddi ar awyren wrth i'r grŵp deithio i Efrog Newydd.

Fe wnaeth cannoedd o bobl fynychu'r rali yng Ngerddi Grange gan gynnwys arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, a'r AS Llafur Jo Stevens.

Trafferthion

Roedd y grŵp o 39 disgybl a phedwar athro wedi hedfan i Wlad yr Ia ar 16 Chwefror eleni ar eu ffordd i'r UDA, pan gafodd Mr Miah ei stopio ym maes awyr Reykjavik gan swyddogion Americanaidd.

"Fe ddarllenodd hi mai fy enw cyntaf yw Mohammed ac o'r pwynt hwnnw fe ddechreuodd y trafferthion," meddai Mr Miah.

Cafodd fynd ar yr awyren, cyn i swyddog arall o'r UDA fynd ato a dweud ei fod wedi ei atal rhag teithio i'r wlad.

"Roedd gen i'r un dogfennau â'r holl athrawon a disgyblion eraill. Yr unig wahaniaeth rhyngof i a nhw oedd, o bosib, lliw fy nghroen, y ffaith mod i'n Fwslim a'r ffaith mai fy enw oedd Mohammed Juhel Miah."

Image caption Roedd cannoedd o bobl a sefydliadau wedi mynychu'r digwyddiad yng Nghaerdydd

Ar y pryd roedd Arlywydd yr UDA, Donald Trump wedi arwyddo gorchymyn yn atal teithwyr o saith gwlad oedd â phoblogaeth mwyafrif Mwslimaidd rhag dod i'r wlad.

Dywedodd Mr Miah ei fod wedi derbyn gohebiaeth gan Lysgenhadaeth yr UDA ers y digwyddiad yn dweud nad oedd wedi cael ei atal rhag teithio i'r UDA a'i fod yn rhydd i wneud cais am fisa i deithio yno eto yn y dyfodol.

Ond mynnodd yr athro ei fod yn amlwg wedi cael ei wahardd er bod ganddo drwydded ESTA cymwys ar y pryd.

Dywedodd AS Canol Caerdydd Jo Stevens, un arall a siaradodd yn y rali, bod digwyddiadau gwleidyddol diweddar wedi datgelu "hiliaeth gudd" ar draws y DU.