Chwe Gwlad: Howley'n cwestiynu 'gonestrwydd' y gêm

Rob Howley Image copyright Getty Images

Mae prif hyfforddwr Cymru, Rob Howley wedi "cwestiynu gonestrwydd ein gêm" ar ôl i Gymru golli i Ffrainc yn Chwe Gwlad dan amgylchiadau dadleuol.

Cafodd prop Ffrainc Uini Atonio ei eilyddio am Rabah Slimani wedi 11 o'r 20 munud ychwanegol - roedd Slimani eisoes wedi cael ei eilyddio, ond yn ôl meddyg y tîm roedd angen asesiad pen ar Atonio.

"O ran y broses, mae gennym ni le i gwyno," meddai Howley.

Ond mynnodd hyfforddwr Ffrainc, Guy Noves fod ei staff meddygol wedi dweud wrtho bod anaf gan Atonio: "Dwi'n gobeithio nad yw'n anaf rhy ddifrifol."

'Byth eto'

Mae rheolau rygbi'n caniatáu eilyddio propiau sydd eisoes wedi dod i'r cau, os oes ganddyn nhw anaf neu fod angen asesiad pen arnynt.

Pan wnaeth Ffrainc y newid hwyr i'w rheng flaen, roedd eu blaenwyr wrthi'n rhoi pwysau sylweddol ar sgrym Cymru mewn ymgais i sicrhau'r cais buddugol.

"Ddylai beth ddigwyddodd yn 10 munud ola'r gêm fyth ddigwydd eto ar gae rygbi rhyngwladol," mynnodd Howley.

"Fe allwch chi glywed [y dyfarnwr] Wayne Barnes os yw e'n iawn. Dywedodd fod ganddo gefn tost, ond fod e'n iawn. Wedyn mae'r meddyg yn dod yn ei flaen, ac mae e'n mynd bant.

"Does gen i ddim problem gyda'r canlyniad, dim ond y broses."

Image copyright Getty Images
Image caption Roedd Cymru'n rhwystredig â dyfarnu Wayne Barnes yn arwain at y gais fuddugol

Wrth arwain at gais buddugol Ffrainc, honnodd asgellwr Cymru George North ei fod wedi cael ei frathu wrth iddo wneud tacl.

Ond methodd y dyfarnwr teledu â chanfod tystiolaeth glir o drosedd, a dywedodd Howley ei fod "yn gefnogol o'r penderfyniad 100% o ran y delweddau roedden nhw wedi'i weld".

Roedd yr hyfforddwr yn siomedig fodd bynnag na lwyddodd y tîm i gadw Ffrainc allan ar ddiwedd yr ugain munud o amser ychwanegol ar y cloc.

"Roedd ein hymdrechion ni'n wych ac yn anffodus gawson ni ddim ein gwobrwyo, ac mae hynny'n siomedig dros ben," meddai.