Galw ar lywodraeth y DU i gondemnio dedfryd dynes yn Iran

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, ei gwr a'i merch Image copyright Arall
Image caption Nazanin Zaghari-Ratcliffe gyda'i gŵr Richard Ratcliffe a'i merch Gabriella

Mae teulu dynes o Brydain sydd wedi ei charcharu yn Iran wedi apelio ar lywodraeth y DU i ymyrryd yn ei hachos.

Cafodd Nazanin Zaghari-Ratcliffe chadw yn y ddalfa wrth geisio gadael y wlad gyda'i merch fach ym mis Ebrill 2016.

Dywedodd ei chwaer-yng-nghyfraith Rebecca Jones, sydd yn gweithio fel meddyg teulu yng Nghwmbrân, y dylai'r Swyddfa Dramor "gondemnio yn swyddogol" yr hyn sydd wedi digwydd.

Mae'r Swyddfa Dramor yn dweud eu bod eisoes wedi bod yn cynnig cefnogaeth i'r teulu ers i Mrs Zaghari-Ratcliffe gael ei harestio.

'Anghyfiawnder'

Cafodd Mrs Zaghari-Ratcliffe - gweithwraig elusen o Lundain - ei dedfrydu i bum mlynedd yn y carchar ym mis Medi ar gyhuddiadau sydd heb eu datgelu.

Wrth siarad ar raglen Sunday Supplement BBC Radio Wales cyn digwyddiad yng Nghaerdydd i dynnu sylw at yr achos, dywedodd Dr Jones: "Byddai'n neis petai rhywun yn uchel yn y llywodraeth yn condemnio hyn yn gyhoeddus.

"Rydyn ni wedi cael yr ysgrifennydd tramor cysgodol yn condemnio'n gyhoeddus beth sydd wedi digwydd i Nazanin, ond neb o'r llywodraeth. Mae hyn yn gamweinyddiad cyfiawnder ac mae pawb yn gallu gweld hynny ond dyw'r llywodraeth heb ddweud unrhyw beth eto."

Mae merch ddyflwydd oed Mrs Zaghari-Ratcliffe yng ngofal ei nain a'i thaid yn Iran ar hyn o bryd, ac yn gweld ei mam unwaith yr wythnos wrth ymweld â'r carchar.

Image copyright Nazanin Zaghari-Ratcliffe

Dywedodd Dr Jones ei bod hi'n amau bod y sefyllfa wleidyddol bresennol, gyda'r DU yn awyddus i sicrhau cytundebau masnach ag Iran wedi Brexit, yn cymhlethu pethau.

"Mae arian i'w gael yn Iran a dwi ddim yn meddwl eu bod nhw eisiau i'n teulu ni beryglu hynny," meddai.

Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Dramor fod Iran wedi gwrthod gadael i genhadon y DU weld Mrs Zaghari-Ratcliffe, ond eu bod wedi bod yn cynnig cymorth i'r teulu.

"Mae'r Prif Weinidog a'r Ysgrifennydd Tramor wedi codi'r achos yma gyda'u cyfatebwyr yn y gorffennol," meddai.

Straeon perthnasol