Guto Bebb: Pryder fod yr Alban 'fel gwlad wahanol'

Guto Bebb

Mae gweinidog yn llywodraeth y DU wedi dweud iddo ddigalonni yn dilyn ymweliad â'r Alban, gan ddweud ei fod fel "gwlad wahanol".

Mewn colofn bapur newydd wythnosol i'r North Wales Weekly News dywedodd Guto Bebb, sydd hefyd yn chwip Ceidwadol yn San Steffan, fod trip diweddar i Gaeredin wedi'i atgoffa o ddinas Dulyn.

"Darllenwch eu papurau newydd, gwrandewch ar eu rhaglenni trafod a gwyliwch y newyddion, ac mae'n amlwg iawn yn wlad wahanol," meddai AS Aberconwy.

Ychwanegodd: "I mi mae Dulyn yn rhywle sydd yn gyfarwydd ond eto yn wahanol iawn.

'Testun pryder'

"Mae hynny'n iawn yng nghyd-destun prifddinas gwlad annibynnol, ond dylai fod yn rhybudd wrth ymweld â dinas sydd yn rhan hanfodol o'r DU. Mae'r ymdeimlad o genedligrwydd yng Nghaeredin yn amlwg.

"Ers amser maith mae hi wedi bod yn fodlon o fewn y DU. Hyd yn oed yn 2014 roedd mwyafrif yn gweld eu hunain fel Prydeinwyr ac Albanwyr.

"Ond ydi hyn yn newid? Mae gen i deimlad ym mer fy esgyrn mai ydi yw'r ateb, a dylai hynny fod yn destun pryder i bob un ohonom."

Image caption Mae Guto Bebb yn gweld tebygrwydd rhwng dinasoedd Caeredin a Dulyn

Cafodd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns ei herio ar sylwadau Mr Bebb ar raglen Peston on Sunday, gyda'r cyflwynydd yn gofyn iddo a oedd wedi mynd yn groes i bolisi'r llywodraeth wrth awgrymu bod yr Alban yn mynd i'r un cyfeiriad ag Iwerddon.

Dywedodd Mr Cairns fod Mr Bebb yn "codi cwestiynau er mwyn datblygu'r drafodaeth fel bod pob rhan o'r DU yn sylweddoli ein bod ni'n cyflawni mwy gyda'n gilydd".

Dros y penwythnos mae prif weinidog yr Alban, Nicola Sturgeon wedi ategu ei dyhead i gynnal ail refferendwm ar annibyniaeth yn y blynyddoedd nesaf.