Lleoli prif swyddfa Trafnidiaeth Cymru ym Mhontypridd

Metro Image copyright Llywodraeth Cymru

Fe fydd prif swyddfa Trafnidiaeth Cymru yn cael ei leoli ym Mhontypridd.

Dyma'r corff fydd yn gyfrifol am redeg gwasanaethau trên yng Nghymru, a chynllun newydd Metro De Cymru.

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod Pontypridd "wedi'i leoli'n berffaith" ar rwydwaith y Metro.

Ychwanegodd gweinidog yr economi, Ken Skates, y byddai'r datblygiad yn dod â channoedd o swyddi i'r ardal - a hynny fis wedi i'r llywodraeth gyhoeddi y byddai Awdurdod Treth Cymru yn cael ei lleoli yn Nhrefforest.

Datblygu rhanbarthol

Ar hyn o bryd mae Trafnidiaeth Cymru yn ystyried ceisiadau gan bedwar cwmni i redeg masnachfraint Cymru a'r Gororau a Metro De Cymru, gyda'r cytundeb nesaf yn cael ei dyfarnu yn 2018.

"Mae hyn yn newyddion gwych i'r dref ond mae angen iddi fod yn ddechrau ar rywbeth mwy," meddai Mr Skates cyn araith ar bolisi economaidd Cymru yng Ngholeg y Cymoedd.

"Mae'n rhaid i ni weithio gyda phartneriaid mewn llywodraeth leol, y sector breifat yn ogystal â cholegau a phrifysgolion er mwyn sicrhau bod y chwistrelliad yma o swyddi yn sbardun ar gyfer adfywio a ffyniant lleol ar raddfa fwy."

Mae disgwyl i'r gweinidog hefyd ddweud yn ei araith ddydd Llun y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi mwy o bwyslais ar ranbarthau yn eu strategaeth o ddatblygu economaidd.

"Bydd hyn yn golygu galluogi pob rhanbarth i ddatblygu eu sectorau arbenigol a hunaniaeth economaidd fwy unigryw eu hunain," meddai.