Dyn o Gaerdydd yn cyfaddef i gyhuddiadau terfysgol

Samata Ullah/Cyfiawnder Image copyright Heddlu/BBC
Image caption Roedd gan Samata Ullah ddolen lawes oedd yn cuddio chof USB a data eithafol

Mae dyn o Gaerdydd wedi pledio'n euog yn llys yr Old Bailey yn Llundain i bum cyhuddiad terfysgol, gan gynnwys bod ag erthygl at ddibenion terfysgol yn ei feddiant.

Pan gafodd ei arestio, roedd gan Samata Ullah, 34, ddolen lawes neu gyfflinc oedd yn cynnwys cof USB a meddalwedd Linux gyda data eithafol a blog.

Roedd wedi cyfaddef ei fod yn aelod o'r grŵp sy'n galw ei hun yn Wladwriaeth Islamaidd mewn gwrandawiad blaenorol fis Medi'r llynedd.

Fe oedd hefyd wedi cyfaddef ei ran mewn hyfforddiant terfysgol a pharatoi gweithredoedd terfysgol.

Ond roedd wedi gwadu cyfarwyddo terfysgaeth rhwng Rhagfyr 2015 a mis Medi 2016 yn groes i Adran 56 o Ddeddf Terfysgaeth 2000 - ac fe dderbyniodd y Goron ei ble.

Deunydd hyfforddi

O fis Rhagfyr 2015 roedd Ullah wedi darparu fideos hyfforddi am sut i gadw data'n gyfrinachol a sut i fod yn anhysbys ar y we gan ddefnyddio meddalwedd Tor a PGP.

Mae wedi cyfaddef iddo ymchwilio ar borwr ZeroNet a datblygu safle blog ar rwydwaith anhysbys.

Fe wnaeth gyfaddef hefyd fod ganddo lyfr Guided Missiles FundamentalsAFM 52-31 yn ei feddiant a fersiwn PDF o lyfr Advances In MissileGuidance, Control, And Estimation ar gyfer dibenion terfysgol.

Dywedodd y bargyfreithiwr Brian Altman QC ar ran yr erlyniad fod y Goron wedi derbyn ple Mr Ullah ar ôl cyfeirio manylion yr achos at y Twrnai Cyffredinol.

Pum cyhuddiad

Roedd Samata Ullah wedi cyfaddef i'r pum cyhuddiad yn gynharach yn y mis ond nid oedd modd adrodd hyn tan i'r erlyniad gael amser i ystyried os oeddan nhw'n bwriadu ei erlyn am yr un honiad mae'n ei wadu.

Clywodd y llys fod Mr Ullah wedi derbyn diagnosis o awtistiaeth yn ddiweddar. Nid oedd yn y gwrandawiad ddydd Llun.

Dywedodd y Barnwr Gerald Gordon y byddai'r "mater o berygl" yn cael ei drafod cyn penderfynu ar ddedfryd, fydd yn cael ei phenderfynu ar 28 Ebrill yn yr Old Bailey.