Erthygl 50: Gweithredu cam nesaf Brexit ar 29 Mawrth

Theresa May Image copyright Reuters
Image caption Dywedodd llefarydd ar ran Downing Street y bydd Theresa May yn tanio erthygl 50 ddydd Mercher nesa

Fe fydd Theresa May yn tanio Erthygl 50 ar ddydd Mercher 29 Mawrth.

Erthygl 50 ydy'r teclyn cyfreithiol o fewn Cytundeb Lisbon 2009 sy'n galluogi i wledydd adael yr Undeb Ewropeaidd.

Daw hyn naw mis ar ôl i bobl y DU bleidleisio 51.9% i 48.1% i adael yr UE.

Yng Nghymru y bleidlais oedd 52.5% (854,572) o blaid gadael, gyda 47.5% (772,347) o blaid aros.

Image copyright AFP

Mae disgwyl i'r trafodaethau ynglŷn ag amodau Brexit rhwng Llywodraeth y DU a gweddill gwledydd yr Undeb Ewropeaidd gymryd dwy flynedd.

Dyw trafodaethau o'r fath ddim yn gallu dechrau tan i'r DU rhoi gwybod yn swyddogol i'r Undeb Ewropeaidd ei bod am adael.

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi dweud y byddan nhw'n ymateb i unrhyw ddatganiad o'r fath o fewn 48 awr.

Pe bai'r trafodaethau yn cadw at yr amserlen yna byddai'n golygu y bydd y Deyrnas Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd ym Mawrth 2019.