Tro pedol dros waredu injan dân Wrecsam am y tro

Protest
Image caption Protest yn Wrecsam yn erbyn y toriadau'r llynedd

Mae Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi gwneud tro pedol yn eu bwriad i gael gwared ag un o ddwy injan dân llawn amser Wrecsam.

Roedd yr awdurdod wedi bwriadu cael gwared ar y gwasanaeth mewn ymdrech i arbed bron i £1m erbyn 2020, ond ni fydd hyn yn digwydd nawr - er y gall hyn newid yn dilyn yr etholiadau lleol ym mis Mai.

Mewn cyfarfod ddydd Llun fe wnaeth aelodau'r awdurdod bleidleisio i beidio bwrw 'mlaen gyda'r syniad o gael gwared ar yr injan dân "am y tro".

Dywedodd yr ymgyrchydd Marc Jones, sydd wedi gwrthwynebu'r cynllun, fod canlyniad y bleidlais yn "fuddugoliaeth wych i rym y bobl".

Esboniodd cadeirydd yr awdurdod, Meirick Davies y byddai'r toriadau'n cael sylw gan yr awdurdod tân newydd fyddai'n cael ei ffurfio wedi'r etholiadau ym mis Mai.

Ym mis Medi'r llynedd cafodd protest ei chynnal yn gwrthwynebu'r cynllun i gwtogi nifer y peiriannau tân i un llawn amser yn Wrecsam llawn a chael gwared â 24 o ddiffoddwyr.

Cafodd y brotest honno ei threfnu'r un diwrnod ag agoriad gorsaf dân ag ambiwlans y dref.