Hysbyseb panel iaith yn 'gamgymeriad' medd gweinidog

Alun Davies
Image caption Dywedodd Alun Davies y byddai'r Gymraeg yn sgil hanfodol i saith o'r wyth aelod

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud mai camgymeriad oedd cyhoeddi hysbyseb yn datgan mai dim ond un o wyth aelod o banel cynghori ar y Gymraeg ddylai orfod siarad yr iaith.

Cafodd hysbyseb ei chyhoeddi yn gwahodd pobl i fod yn rhan o Gyngor Partneriaeth y Gymraeg yr wythnos diwethaf.

Ond dywedodd AC Arfon, Siân Gwenllïan, bod yr hysbyseb yn "annerbyniol", gan ddweud bod angen i'r "mwyafrif" o aelodau'r panel fod yn gallu siarad Cymraeg.

Mewn llythyr at yr AC Plaid Cymru, fe wnaeth Gweinidog y Gymraeg, Alun Davies ymddiheuro am y camgymeriad.

Dywedodd nad "y bwriad" oedd bod un siaradwr Cymraeg ar y panel, ac ychwanegodd y byddai medru'r Gymraeg yn sgil hanfodol i saith aelod o'r panel, ac yn ddymunol i'r aelod arall.

Mae'r hysbyseb yn cael ei hail ysgrifennu.

Straeon perthnasol