Llafur Cymru yn 'unedig' er ffraeo mewnol San Steffan

Carwyn Jones a Jeremy Corbyn Image copyright Getty Images
Image caption Mae Carwyn Jones (chwith) yn dweud bod Llafur Cymru yn "unedig" - yn groes i'r ffraeo mewnol yn y blaid yn San Steffan o dan arweinyddiaeth Jeremy Corbyn

'Dyw Llafur Cymru ddim am ddechrau "ffraeo ymysg ei gilydd", yn ôl y Prif Weinidog, Carwyn Jones.

Daw ei sylwadau wrth i ffrae fewnol rhwng carfannau dylanwadol o'r blaid Brydeinig ddwysáu.

Mae'r dirprwy arweinydd, Tom Watson, yn honni bod Len McCluskey ac undeb Unite yn cynllwynio i ddod â mudiad asgell chwith i rym o fewn y blaid.

Ond fe ddywedodd Mr Jones bod y gangen Gymreig yn "unedig".

'Gwaith i'w wneud'

Ar BBC Radio Wales, dywedodd Mr Jones: "Dydw i ddim am smalio bod pethau'n mynd yn dda yn San Steffan, yn amlwg 'dyn nhw ddim.

"Fe wnaethon ni yn Llafur Cymru frwydro yn yr etholiad y llynedd, 'dyn ni'n unedig iawn fel plaid ac mae'r ffocws ar ddelifro i bobl Cymru.

"Yr hyn 'dyw pobl ddim moyn gweld mewn plaid wleidyddol ydy plaid sy'n treulio mwy o amser yn ffraeo ymysg ei gilydd na delifrio i'r bobl y mae wedi'i ethol i'w cynrychioli, a 'dyn ni yn sicr ddim am syrthio i'r rhigol o ffraeo ymysg ein gilydd.

"Mae ganddo ni waith i'w wneud a 'dyn ni am gadw ati."