Neil McEvoy yn ôl yng ngrŵp Cynulliad Plaid Cymru

Neil McEvoy

Mae Neil McEvoy AC wedi dychwelyd i grŵp Plaid Cymru yn y Cynulliad.

Yn gynharach y mis hwn, cafodd ei wahardd o'i rôl fel cynghorydd wedi i dribiwnlys ddod i'r casgliad fod sylwadau y gwnaeth wrth swyddog gyfystyr â "bwlio".

Yn dilyn hynny, cafodd waharddiad o'r grŵp Cynulliad wedi iddo fethu cytuno ar eiriad datganiad gydag arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.

Dywedodd Mr McEvoy yr wythnos diwethaf nad oedd o'n disgwyl dychwelyd i'r grŵp cyn yr etholiadau ym mis Mai.

Ond mae nawr wedi dychwelyd, wedi iddo gytuno ar ddatganiad sy'n cynnwys ymddiheuriad i'r swyddog dan sylw.

Cais am apêl

Yn y datganiad, dywedodd Mr McEvoy: "Dwi wedi ystyried dyfarniad y Panel Arfarnu.

"Dwi'n dal at fy mhenderfyniad i amddiffyn mam sengl a merch sy'n wynebu cael eu gyrru o'u cartref yn ddiangen.

"Dwi'n dal i ddweud nad oedd fy sylw wedi ei gyfeirio at swyddog y Cyngor, ond rwyf yn cydnabod ei bod wedi dweud bod fy sylw wedi achosi gofid, ac am hynny dwi'n ymddiheuro.

"Roedd cwyn ddiweddarach gan gynghorydd Llafur, a dwi'n dal i ddweud bod rhesymau gwleidyddol tu ôl i'r gwyn amdana' i.

"Gyda fy nhîm cyfreithiol, dwi'n chwilio am ganiatâd gan yr Uchel Lys am adolygiad barnwrol o benderfyniad y Panel Arfarnu. Byddaf yn parchu dyfarniad yr apêl."

Dywedodd grŵp Plaid Cymru mewn datganiad bod hyn yn cloi'r mater.

Straeon perthnasol