Cwest Argoed: Heddwas wedi 'anghofio' defnyddio camera

Cerys Yemm a Matthew Williams Image copyright Wales News Service
Image caption Fe wnaeth Cerys Yemm a Matthew Williams gwrdd tua phythefnos cyn yr ymosodiad

Mae cwest wedi clywed bod heddwas wedi anghofio troi camera oedd ganddo ar ei gorff ymlaen wrth fynd i mewn i ystafell ble roedd dyn wedi lladd dynes mewn hostel yn Sir Gaerffili.

Cafodd Cerys Yemm ei lladd gan Matthew Williams, 34, ym mis Tachwedd 2014 yng ngwesty'r Sirhowy Arms yn Argoed, Sir Caerffili.

Fe gafodd Williams ei saethu gyda gwn Taser gan yr heddlu a bu farw'n ddiweddarach.

Clywodd Llys Crwner Gwent yng Nghasnewydd bod PC Sion Jenkins yn un o bum swyddog geisiodd atal Williams.

Dywedodd wrth y cwest ei fod yn gwisgo camera ar y pryd fel rhan o gynllun peilot gan Heddlu Gwent, ac mai ei bwrpas oedd "i gasglu'r dystiolaeth gorau posib".

Cytunodd ei fod yn difaru nad oedd wedi recordio'r digwyddiad, gan ychwanegu ei fod wedi cael y camera dridiau ynghynt, a hynny heb unrhyw hyfforddiant.

"Roeddwn i wedi anghofio fy mod yn ei wisgo," meddai wrth y cwest. "Mynd i'r digwyddiad i ddelio gyda dyn treisgar oeddwn i."

Clywodd y cwest bod Williams eisoes mewn gefynnau pan wnaeth PC Jenkins gyrraedd, a dywedodd na welodd Taser yn cael ei ddefnyddio.

Dywedodd wrth y rheithgor bod parafeddyg wedi ysgwyd ei ben ar ôl cyrraedd y digwyddiad, a'i fod wedi edrych ar Miss Yemm a dweud "na".

Ychwanegodd PC Jenkins bod y parafeddyg wedi trin Williams ac wedi dod o hyd i bwls, ond ei fod wedi marw yn yr ambiwlans.

Mae'r cwest yn parhau.