Felix Aubel yn ymddiheuro am sylwadau dadleuol

Dr Felix Aubel

Mae'r gweinidog Annibynnol ac aelod amlwg o'r blaid Geidwadol Dr Felix Aubel wedi ymddiheuro am sylw yr oedd wedi ei wneud ar wefan Twitter wythnos diwethaf.

Roedd wedi ymateb i neges gan flogiwr asgell dde eithafol o Sweden drwy ofyn a ddylai Cristnogion yn Ewrop wneud yr hyn a wnaeth pobl Sbaen ar ddiwedd yr Oesoedd Canol.

Roedd yn cyfeirio at Chwil-lys Sbaen - y 'Spanish Inquisition' - pan gafodd Mwslemiaid ac Iddewon eu herlid a'u harteithio wrth gael eu llosgi.

Yn dilyn cyhoeddi'r neges wreiddiol, cafodd ei feirniadu a'i gyhuddo o gefnogi erledigaeth grefyddol.

Image copyright Twitter/ Dr Felix Aubel
Image caption Y neges o ymddiheuriad gafodd ei gyhoeddi nos Lun ar gyfrif Twitter Dr Aubel

Mewn neges ar wefan Twitter nos Lun dywedodd Dr Aubel ei fod yn "ymddiheuro ac yn edifarhau am y trydariad".

Ychwanegodd ei fod yn "teimlo cywilydd mawr oherwydd y boen a'r siom" yr oedd wedi ei achosi i bawb gan y cwestiwn yr oedd wedi ei ofyn.

Yn dilyn y trydariad gwreiddiol roedd llefarwyr ar ran yr eglwysi annibynnol yng Nghymru wedi ei gyhuddo o "bardduo" Cristnogion gyda'i sylwadau.

Image copyright Twitter/Dr Felix Aubel
Image caption Cafodd neges wreiddiol Dr Aubel ei ddileu o'i gyfrif Twitter yn ddiweddarach

Yn ei ymateb i BBC Cymru yn dilyn cyhoeddi'r neges wreiddiol, sydd bellach wedi ei ddileu, dywedodd Felix Aubel fod camddealltwriaeth wedi bod.

"Roeddwn i'n gofyn cwestiwn pen agored am sylwadau gwrth-grefyddol y trydariad, ac nid yn gwneud datganiad," meddai Dr Aubel, sy'n weinidog ar nifer o gapeli yn ardal Caerfyrddin.

"Rwyf o dras cymysg fy hun ac nid ydw i'n cytuno gydag unrhyw ragfarn grefyddol neu hiliol."

Fe ddaeth teulu Dr Aubel, sydd yn hanu o Slofenia, i dde Cymru fel ffoaduriaid wedi'r Ail Ryfel Byd.