Llawdriniaethau calon: 'Risg isel' o haint i gleifion

Llawdriniaeth Image copyright Thinkstock

Mae risg isel o haint i 3,000 o gleifion gafodd rai mathau o lawdriniaethau agored ar y galon yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd.

Hyd yn hyn, mae tri achos o'r haint Mycobacterium Chimaera wedi eu darganfod yng Nghymru.

Mae'r bacteria wedi ei gysylltu gyda'r defnydd o ddyfais oeri i reoli tymheredd gwaed cleifion mewn theatrau llawdriniaeth.

Mae cleifion sydd wedi derbyn falfiau calon newydd neu lawdriniaeth i atgyweirio falfiau'r galon yng Nghaerdydd ers 2013 wedi derbyn llythyrau yn eu cynghori am y risg isel o heintio.

Ysbyty Treforys

Mae'r rhybudd yn weithredol i gleifion ar hyd a lled y DU, ble mae 28 achos o'r haint wedi eu darganfod.

Nid yw cleifion llawdriniaethau'r galon yn Ysbyty Treforys yn Abertawe wedi cael eu heffeithio gan nad yw'r ysbyty yn defnyddio'r math arbennig o ddyfais oeri sydd yn gysylltiedig â'r haint.

Mae lefel y risg i gleifion tua un o bob 5,000 o lawdriniaethau.

Gall unrhyw un sydd wedi derbyn llythyr ac sydd yn parhau i bryderu gysyllltu gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru drwy ffonio eu llinell gymorth arbennig ar 0800 035 2877.

Bydd y llinell ar agor tan 7 Ebrill.