Cyfle i gynhyrchwyr bwyd a diod Cymru greu argraff

Celtic Manor Resort, Newport Image copyright PA
Image caption Bydd yr arddangosfa ddeuddydd yn cael ei chynnal yng Ngwesty'r Celtic Manor

Mae'r hyn sy'n cael ei ddisgrifio fel "yr arddangosfa fwyaf erioed o'r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru" yn cael ei chynnal yng Ngwesty'r Celtic Manor, Casnewydd, ddydd Iau.

Dywed y trefnwyr ei fod yn gyfle i gynhyrchwyr gyrraedd marchnadoedd newydd rhyngwladol yn dilyn Brexit.

Bydd dros 50 o brynwyr o wledydd ledled y byd, gan gynnwys y Dwyrain Pell, y Dwyrain Canol, Gogledd America ac Ewrop, dros 100 o brynwyr o'r DU a dros 100 o gynhyrchwyr o Gymru yn mynychu'r achlysur deuddydd sydd wedi ei drefnu gan Blas Cymru.

Targed uchelgeisiol

Mae bwyd a diod yn un o'r sectorau mwyaf yng Nghymru, yn cyflogi dros 223,000 o bobl ac yn werth dros £17bn i'r economi yng Nghymru bob blwyddyn.

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ken Skates: "Mae bwyd a diod yn sector sy'n flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru a dyna pam ein bod wedi gosod targed uchelgeisiol i ddatblygu'r sector 30% erbyn 2020. "

"Fodd bynnag, yn dilyn penderfyniad y DU i adael yr UE, mae bellach yn bwysicach nag erioed ein bod yn hyrwyddo'r gorau un o'r hyn sydd gan y diwydiant bwyd a diod i'w gynnig, ac yn parhau i fod yn rhan o farchnadoedd byd-eang."