£100,000 o iawndal i rieni Luke Jenkins

Luke Jenkins Image copyright Llun Teulu
Image caption Bu farw Luke Jenkins yn dilyn llawdriniaeth ar ei galon

Mae rhieni bachgen saith oed fu farw yn dilyn llawdriniaeth ar y galon wedi cael iawndal o £100,000 gan yr ymddiriedolaeth oedd yn gyfrifiol am ei ofal.

Bu farw Luke Jenkins o Gasnewydd o ataliad ar y galon bum mlynedd yn ôl, ar ôl iddo gael triniaeth am gyflwr cymhleth ar y galon mewn ysbyty ym Mryste.

Mae'r BBC wedi gweld adroddiad gan Ombwdsmon Gwasanaeth Iechyd Lloegr sy'n dweud fod yna "gyfleoedd wedi eu colli yn ei ofal".

Dywedodd yr ysbyty eu bod yn derbyn fod yna "feithiannau o ran yr ofal a'r driniaeth".

Mae tri phlentyn arall rhieni Luke, Faye Valentine a Stephen Jenkins, hefyd wedi cael iawndal o £24,000 i'w rannu rhyngddyn nhw.

Cafodd y teulu wybod manylion y setliad mewn gwrandawiad yn yr Uchel Lys yn Llundain ddydd Mercher.

Image caption Fe gododd Faye Valentine a Stephen Jenkins eu pryderon am gyflwr Luke gyda meddygon a nyrsys

Yn dilyn ei lawdriniaeth yn Ysbyty Plant Bryste yn 2012, cafodd Luke ei symud o uned gofal dwys i ward 32.

Dechreuodd ei frest waedu a chafodd lawdriniaeth bellach, ond cafodd ei roi'n ôl yn y ward yn hytrach na'r uned gofal dwys.

Daeth yr Ombwdsmon i'r casgliad fod staff wedi camarwain rhieni Luke, Faye Valentine a Stephen Jenkins, am y math o ofal oedd ward 32 yn ei gynnig.

Ar y pryd, doedd gan yr ysbyty ddim gwelyau gofal dwys pediatrig.

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi fod meddygon a nyrsys wedi methu â gweld fod cyflwr Luke yn gwaethygu.

Serch hynny, fedrai'r Ombwdsmon ddim a dod o hyd i gysylltiad rhwng y methiannau yng ngofal Luke a'i farwolaeth.

Colli gwaed

Dywedodd Faye Valentine ei bod wedi dweud wrth y doctoriaid nad oedd Luke yn iawn: "Roedd e'n welw iawn, roedd yn colli llawer o waed. Roedden nhw'n dweud wrthyn ni ei fod yn normal a'n bod ni'n poeni gormod.

"O edrych yn ôl nawr, roedden ni'n iawn, a phetaen nhw wedi gwrando arnon ni a'i anfon yn ôl i'r uned gofal dwys, fe fyddai yma nawr."

Dywedodd Robert Woolley, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Iechyd Prifysgol Bryste: "Gallwn gadarnhau ein bod wedi cytuno ar setliad ariannol i deulu Luke Jenkins, a fu farw yn dilyn llawdriniaeth ar y galon yn Ysbyty Plant Bryste yn 2012.

"Mae gofal Luke wedi bod yn destun sawl arolwg annibynnol ac arbenigol... ac does yr un wedi dod i'r casgliad ein bod ni'n gyfrifol am ei farwolaeth.

"Serch hynny, rydym yn derbyn yn llwyr fod methiannau yn y gofal a'r driniaeth gafodd e, ac rydym hefyd yn derbyn, yn dilyn ei farwolaeth, ein bod wedi ychwanegu at boen a galar ei deulu drwy roi'r wybodaeth anghywir ac anghyflawn wrth ymateb i'w cwyn.

Ychwanegodd: "Mae'n wir ddrwg gyda ni am bopeth wnaethon ni'n anghywir".