Peidiwch 'diystyru' camerâu yn y dosbarth, medd NUT

Camerau Image copyright Getty Images

Mae undeb NUT Cymru'n dweud na ddylen ni ddiystyru'r syniad o roi camerâu i athrawon eu gwisgo yn yr ystafell ddosbarth.

Mae dwy ysgol yn Lloegr eisoes yn cymryd rhan mewn arbrawf lle mae pob athro'n gwisgo camera mewn ymdrech i geisio atal camymddygiad.

Yn ôl gwaith ymchwil diweddar gan yr NUT, mae athrawon a staff ysgolion yng Nghymru yn delio â 1,500 o ymosodiadau corfforol a geiriol gan ddisgyblion bob blwyddyn.

'Trais cyson'

Ar raglen O'r Senedd BBC Cymru, dywedodd un athrawes, oedd yn dymuno aros yn anhysbys, fod trais yn digwydd yn gyson yn ei hysgol. "Nifer fechan iawn o blant sydd wrthi, ond yn gynyddol, mae yna un yn y rhan fwyaf o ddosbarthiadau.

"Dwi wedi cael fy nhrywannu gan bensil, mae fy mysedd wedi eu cau mewn drws, mae plentyn wedi fy nghnoi, dwi wedi cael fy nghrafu ar gefn fy nwylo, mae dodrefn wedi eu taflu ataf, a dwi wedi fy nghicio a fy nharo.

"Mae'n swnio'n frawychus wrth rhestru popeth ond mae'r pethau yna'n digwydd yn eithaf cyson.

"Mae'n gwaethygu bob blwyddyn, mae'n anoddach i'w reoli bob blwyddyn, ac mae'n achosi mwy o ofid i ddisgyblion a staff bob blwyddyn."

Image copyright Getty Images
Image caption Mae rhai heddweision eisoes yn gwisgo camera personol fel rhan o'u gwisg

Wrth siarad am y posiblrwydd o gyflwyno cynllun camerâu personol yng Nghymru, dywedodd Owen Hathway o'r NUT: "Dwi ddim yn meddwl y gallwn ni ddiystyru'r ddadl. Fi'n gallu gweld pam mae pobl yn awyddus i weld y math yma o dechnoleg yn cael ei ddefnyddio.

"'Dyn ni wedi gweld ymosodiadau yn y dosbarth rhwng disgyblion a thuag at athrawon, ac mewn un ffordd mae hwn yn rhywbeth sy'n gallu diogelu athrawon, sicrhau 'de ni'n gwybod yn union beth sydd wedi digwydd os oes unrhyw honiadau'n cael eu gwneud.

"Ar y llaw arall, dwi'n credu bod yna berthynas yn y dosbarth, perthynas lle rydyn ni eisiau sicrhau bod disgyblion yn teimlo'n gyfforddus, yn gallu codi unrhyw broblemau gydag athrawon, a dwi'n ofni falle bydd hwn yn creu rhwystr i'r berthynas yna."

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Barn dau o ddisgyblion Ysgol Cwm Rhymni ar roi 'bodycams' i athrawon

Yn ôl Siriol Burford, sy'n ymgynghorydd lles addysg, fe allai camerâu fod yn ddefnyddiol mewn rhai amgylchiadau, ond mae'n amheus o'r syniad o gael camera ym mhob stafell ddosbarth.

"Fedra'i ddeall pam bod angen camerâu mewn ambell i ystafell mewn ysgol, yn enwedig i'r bobl hynny sy'n delio gyda disgyblion sydd â phroblemau emosiynol ac ymddygiadol.

"Ond ar y cyfan, dwi'n teimlo bod angen i athrawon sicrhau eu bod nhw'n creu perthynas o fewn dosbarth gyda'r disgyblion, ac felly, dyle bod 'na ddim angen camerâu."

Gallwch wylio O'r Senedd yn ôl ar yr iPlayer.