Grŵp yn galw am ailddechrau proses penodi Esgob Llandaf

Eglwys Llandaf Image copyright Yr Eglwys yng Nghymru

Mae grŵp o Gristnogion yn galw ar yr Eglwys yng Nghymru i ailddechrau'r broses o benodi esgob newydd i Landaf.

Daw hyn wedi i un ymgeisydd, Dr Jeffrey John, ddweud na gafodd ei ddewis am ei fod yn hoyw.

Yn ôl grŵp ymgyrchu LHDT One Body One Voice, mae nifer yn anhapus na gafodd Dr John y swydd er i fwy na hanner y coleg etholiadol ei ddewis.

Mae'r Eglwys yng Nghymru yn gwadu eu bod yn homoffobig ac yn dweud nad oes bwriad ailddechrau'r broses.

Rhywioldeb yn 'esgus'

Mae'n debyg bod mwy na hanner y coleg etholiadol - sy'n cynnwys esgobion, clerigwyr a lleygion - wedi pleidleisio dros Dr John, sy'n ddeon yn St Albans.

Ond yn ôl y rheolau mae angen cefnogaeth dwy ran o dair o'r etholwyr i gymeradwyo penodiad.

Oherwydd diffyg penderfyniad y coleg, esgobion fydd yn dewis.

Mewn llythyr i'r esgobion, dywedodd grŵp One Body One Voice eu bod hi'n "anodd deall" pam fod yr Eglwys wedi "defnyddio rhywioldeb a pherthynas" Dr John fel "esgus i beidio'i benodi".

Image copyright PA
Image caption Mae Jeffrey John wedi bod mewn partneriaeth sifil ers 2006

Mae'r grŵp yn dweud bod Dr John wedi "cydfynd â gofynion yr Eglwys yng Nghymru o ran statws a natur ei berthynas".

Maen nhw hefyd yn cyfeirio at achos blaenorol - penodiad Esgob Bangor yn 2004 - pan nad oedd 'na fwyafrif yn y coleg etholiadol, ond cafodd yr ymgeisydd ei benodi beth bynnag.

Dywedodd cadeirydd One Body One Faith, y canon Jeremy Pemberton, mai Dr John oedd y "dewis poblogaidd", a'i fod yn "fachgen lleol" a "ddylai fod yn esgob yn barod".

Cafodd Dr John, sy'n dod o Donyrefail, Rhondda Cynon Taf, ei enwebu ar gyfer swydd Esgob Reading yn 2003, ond fe dynnodd ei enw'n ôl ar gais Archesgob Caergaint, Rowan Williams.

Rhestr fer newydd

Dywedodd yr Eglwys yng Nghymru eu bod yn dal i chwilio am Esgob Llandaf newydd: "Yng nghyfarfod diweddar y coleg etholiadaol, cafodd yr un ymgeisydd y mwyfrif o ddwy ran o dair sydd ei angen i ethol Esgol Llandaf.

"Esgobion yr Eglwys fydd nawr yn penodi.

"Ar ôl ymgynghoriad, maen nhw wedi llunio rhestr fer o ymgeiswyr, sydd yn gyfrinach. Ond mae'r Esgobion yn gwadu honiadau o homoffobia."