Dirwy am golomen farw mewn bwyty yn Abertawe

cosmo

Mae perchennog bwyty wedi cael dirwy o £25,000 ar ôl i arolygwyr iechyd ddod o hyd i golomen bydredig mewn cegin yn Abertawe.

Fe ymwelodd swyddogion â bwyty Cosmo yn y ddinas ar 5 Medi'r llynedd, ar ôl i gwsmer ddweud ei bod wedi gweld chwilen ddu ar bwdin yno.

Wedi'r archwiliad gan gyngor y ddinas, fe blediodd FEA Moss Limited yn euog yn Llys Ynadon Abertawe i chwe throsedd yn ymwneud â hylendid bwyd.

Clywodd y llys sut aeth Yanrui Yi, cyfarwyddwr FEA Moss, ati i gau y bwyty ar Stryd y Castell ar unwaith, cyn adnewyddu'r eiddo, ac fe'i ail-agorwyd fel y Nines Global Buffet.

Ond fe dderbyniodd y bwyty sgôr hylendid bwyd o ddim, yn dilyn arolygiad ar 18 Tachwedd, ac mae'r sgôr yn parhau hyd heddiw.

Rhybuddion

Fis yn ddiweddarach, fe gafodd ddau rybudd gwella eu cyflwyno i'r busnes mewn perthynas â diffyg hyfforddiant hylendid bwyd a diffyg system rheoli diogelwch bwyd, a hynny yn dilyn ail-ymweliad.

Fe gafodd y cwmni ddirwy o £10,500 am drosedd yn ymwneud â'r golomen, a £10,500 am drosedd yn ymwneud â phla o chwilod duon.

Cafodd dirwyon o £1,000 eu gorfodi am bedair trosedd arall, ac mae'r cwmni hefyd wedi cael gorchymyn i dalu £2,022 mewn costau a gordaliadau.