Gwrandawiad: Athro am anfon negeseuon 'amhriodol'

gwrandawiad

Mae gwrandawiad o banel addysg wedi clywed honiadau fod athro gwyddoniaeth wedi anfon negeseuon amhriodol at dair merch oedd yn ddisgyblion yn ei ysgol.

Fe ymddiswyddodd Christopher Clarke, 29 oed, o'i waith yn Ysgol Bro Dinefwr yn Nhre-Gib yn Sir Gaerfyrddin cyn i ymchwiliad gael ei gwblhau.

Clywodd y gwrandawiad o Gyngor y Gweithlu Addysg yng Nghaerdydd fod negeseuon amhriodol wedi eu hanfon drwy gyfryngau cymdeithasol fel Twitter, Facebook a Snapchat a bod Mr Clarke wedi rhoi anrhegion i'r disgyblion.

Doedd Mr Clarke ddim yn bresennol yn y gwrandawiad, ond mae'n gwadu cyhuddiad o ymddygiad proffesiynol annerbyniol.

'Amhriodol'

Clywodd y gwrandawiad dystiolaeth gan dair merch, y cyfeiriwyd atyn nhw fel disgybl A, B ac C.

Dywedodd disgybl A wrth y gwrandawiad ei bod wedi gwneud cwyn am yr athro ar ôl i ffrind ddweud wrthi fod y cyfathrebu rhyngddyn nhw'n amhriodol.

Dywedodd ei bod yn meddwl ei bod nhw'n ffrindiau, tan iddo "awgrymu" ei fod eisiau perthynas â hi.

Dywedodd disgybl B wrth y gwrandawiad ei bod yn teimlo ei fod yn rhyfedd fod Christopher Clark wedi dechrau ei dilyn hi ar Twitter. Dywedodd ei fod wedi anfon cyfarchiad pen-blwydd ati ganol nos.

Yn ddiweddarach, fe gyhuddodd Mr Clarke hi o rannu ei neges o gwmpas yr ysgol, gan ddweud fod "rhywun wedi bod yn siarad am fy nhrydariadau trist a 'creepy'".

Dywedodd iddo wneud iddi deimlo'n anghyfforddus.

Sesiynnau twitora preifat

Doedd disgybl C ddim yn bresennol yn y gwrandawiad, ond dywedodd fod Christopher Clarke wedi cynnig rhoi sesiynau tiwtora preifat iddi.

Yn dilyn sgwrs am berthynas, dywedodd fod Mr Clarke wedi dweud nad oedd wedi cael rhyw mewn chwe blynedd, a bod hynny wedi gwneud iddi hi deimlo'n anghyfforddus.

Clywodd y gwrandawiad ei fod yn ddiweddarach wedi anfon neges ar Facebook yn disgrifio gweithred rywiol, oedd wedi ei gwneud i deimlo'n bryderus, anesmwyth a nerfus.

Mae'r gwrandawiad wedi dod i ben am y tro, ac mae disgwyl iddo barhau ddydd Iau.