Plaid Cymru: 'Cynnydd sylweddol' yn yr etholiadau lleol

Leanne Wood
Image caption Roedd Leanne Wood yn lansio ymgyrch etholiadau lleol Plaid Cymru yn y Rhondda ddydd Mercher

Mae Leanne Wood yn disgwyl "cynnydd sylweddol" i Blaid Cymru yn yr etholiadau lleol eleni, wrth iddi nodi pum mlynedd fel arweinydd.

Cymerodd Ms Wood yr awenau ym mis Mawrth 2012, ac mae wedi arwain y blaid mewn etholiadau ar gyfer awdurdodau lleol, y Cynulliad, San Steffan a Senedd Ewrop.

Dywedodd ei bod yn gobeithio adeiladu ar ganlyniad disgleiriaf ei chyfnod wrth y llyw - ei buddugoliaeth hithau dros Lafur yn y Rhondda'r llynedd yn etholiad y Cynulliad.

Ond mae Plaid Cymru wedi methu ag ennill mwy o seddi yn San Steffan ac yn Ewrop, ac fe gollon nhw gynghorwyr yn etholiadau lleol 2012.

'Cyfnodau gwell na'i gilydd'

Wrth lansio ymgyrch Plaid Cymru ar gyfer yr etholiadau lleol eleni yn y Rhondda, dywedodd: "Fe hoffwn i fod wedi cael gwell canlyniadau yn etholiad y DU.

"Fe ddaethon ni o fewn 200 pleidlais i ethol pedwerydd AS ac fe gawson ni ganlyniad gwych yn is-etholiad Ynys Môn.

"Dwi'n meddwl bod tymor cyfan o etholiadau wedi bod nawr ers i mi ddod yn arweinydd ar Blaid Cymru.

"Am wn i, allwn i ddweud ein bod wedi cael rhai cyfnodau gwell na'i gilydd, ond dwi'n meddwl mai yn yr etholiadau cyngor lleol yma welwn ni gynnydd sylweddol i'r blaid."

Image caption Mae Neil McEvoy (chwith) nawr yn ôl yn grŵp ACau Plaid Cymru

Cafodd un o ACau Plaid Cymru, Neil McEvoy, yr hawl i ddychwelyd i grŵp y blaid yn y Cynulliad ddydd Mawrth.

Roedd Mr McEvoy, sydd hefyd yn gynghorydd yng Nghaerdydd, wedi cael ei wahardd ar ôl i dribiwnlys ddod i'r casgliad ei fod wedi gwneud sylw oedd gyfystyr â "bwlio" wrth un o swyddogion y cyngor.

Pan ofynnwydd iddi a oedd hi'n hapus â'r sefyllfa, dywedodd Ms Wood: "Does na'r un ohonon ni'n mynd i fod yn hapus gyda sefyllfa ble mae aelod o grŵp Plaid Cymru wedi cael ei wahardd.

"Dydw i ddim am ddathlu hynny. Ond 'dyn ni wedi symud ymlaen o hynny nawr. Cafodd ymddiheuriad ei gyhoeddi a 'dyn ni'n grwp sy'n gweithio a byddan ni'n gweithio gyda'n ymgeiswyr ar lefel gymunedol, lleol i geisio cael y canlyniadau gorau posib yn yr etholiadau ar 4 Mai."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol