Undeb Rygbi Cymru i gymryd rheolaeth o'r Dreigiau

Rodney Parade Image copyright Huw Evans Agency

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi cyhoeddi bwriad i gymryd rheolaeth o ranbarth Dreigiau Casnewydd Gwent ar ac oddi ar y cae.

Gobaith yr undeb yw cwblhau'r broses erbyn 1 Gorffennaf.

Mae'r cytundeb yn cynnwys prynu safle Rodney Parade yn ei gyfanrwydd am bris sydd wedi ei gytuno gan URC, Clwb Rygbi Casnewydd a'r Dreigiau.

Mae angen i gyfranddalwyr Clwb Rygbi Casnewydd gymeradwyo'r pris.

Dywedodd URC y byddai buddsoddiad yng nghae a stadiwm Rodney Parade yn sgil y cytundeb.

'Diogelu dyfodol'

Mae'r undeb yn berchen 50% o'r rhanbarth yn barod, a daw'r cyhoeddiad yma ar ôl i'r Dreigiau gyhoeddi eu bod yn chwilio am fuddsoddiad newydd.

Dywedodd Prif Weithredwr URC, Martyn Phillips, bod y buddsoddiad er mwyn "diogelu dyfodol" rygbi yng Ngwent, drwy roi sicrwydd i ddyfodol Clwb Rygbi Casnewydd yn Rodney Parade, a chreu rhanbarth proffesiynol "cynaliadwy".

Dywedodd: "Mae pob grŵp yn cydnabod bod angen gwelliant sylweddol ar ac oddi ar y cae o safbwynt Dreigiau Casnewydd Gwent ac mai nawr yw'r amser i drio rhywbeth gwahanol."

Ychwanegodd: "Heb y gweithredu yma mae dyfodol Dreigiau Casnewydd Gwent a Chlwb Rygbi Casnewydd yn ansicr ar ei orau, yn ogystal â bodolaeth Rodney Parade."

Image copyright Huw Evans picture agency

Yn ogystal â'r timau rygbi, mae Rodney Parade hefyd yn gartref i Glwb Pêl-droed Casnewydd.

Mae safon y cae wedi bod yn bwynt trafod yn ddiweddar, a dywed Mr Phillips y byddai "gwelliannau i'r cae a'r cyfleusterau" yn digwydd.

Dywedodd Cadeirydd URC, Gareth Davies, bod angen i gefnogwyr weld y cyhoeddiad fel "cam positif yn ei flaen".

"Heddiw rydyn ni wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer rhoi dechrau newydd i rygbi yng Ngwent ac rydyn ni'n gwneud hynny gyda chynnwrf, optimistiaeth ac uchelgais."