Gwasanaethau cyhoeddus 'ddim yn dysgu gwersi'

Nyrs Image copyright Thinkstock
Image caption Mae cynnydd wedi bod yn y cwynion yn ymwneud gyda'r gwasanaeth iechyd

Mae gormod o wasanaethau cyhoeddus "ddim yn dysgu gwersi" ar ôl derbyn cwynion, yn ôl yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus.

Dywedodd Nick Bennett bod rhaid mynd i'r afael â diwylliant o "ofn a beio" yng Nghymru gan "roi diwedd ar yr un hen gân feunyddiol".

Ychwanegodd fod ei swyddfa yn derbyn tua 2,000 o gwynion pob blwyddyn - dwbl y nifer o'i gymharu â degawd yn ôl.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru y byddant yn ystyried casgliadau'r adroddiad ac yn disgwyl i holl gyrff cyhoeddus wneud yr un peth.

'Dim llai na hurt'

Mae'r adroddiad thematig yn tynnu sylw at achosion ble mae'r ffordd y mae cwynion wedi eu trin yn "ddim llai na hurt".

Mae Mr Bennett yn galw am lywodraethu effeithiol ar draws sector cyhoeddus Cymru, hyfforddiant cadarn i staff a gwell dulliau o gasglu data.

Image caption Yn ôl Nick Bennett mae angen i gyrff newid eu hagwedd i beidio bod mor amddiffynnol pan maen nhw'n derbyn cwyn

Dywedodd: "Roedd tua 1,000 o gwynion yn dod i mewn i'r swyddfa degawd yn ôl, erbyn hyn mae yna dros 2,000, a mae nhw'n tyfu tua 5% pob blwyddyn."

"Mae rhaid i ni sicrhau bod y diwylliant yn newid ac mae rhaid i ni sicrhau da'n ni ddim yn gweld yr agwedd amddiffynnol yma ar gyfer y dyfodol".

'Mwy o her'

Dywedodd yr ombwdsmon bod nifer y cwynion sydd yn ymwneud ag iechyd ar gynnydd.

"Efallai bod rhai pobl yn fwy parod i gwyno rŵan nag oedden nhw flynyddoedd yn ôl.

"Hefyd dwi'n siŵr bod yna fwy o her yno oherwydd y ffaith ryda'n ni gyd yn heneiddio ac felly os mae rhywun yn mynd i'r ysbyty dyddiau yma y gwir yw efallai bydd yna mwy nag un peth o'i le.

"Ond yn sicr dwi'n gweld gyda'r gwasanaethau iechyd er enghraifft, bod y nifer o gwynion am y ffordd y mae cwynion yn cael eu trafod a thrin, yn cynyddu.

"Mae 'na bethau sylfaenol bysa cyrff cyhoeddus yn gallu cael yn iawn yn y lle cyntaf."

Yn ôl Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mae'r Cynulliad wrthi ar hyn o bryd yn trafod Mesur yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus, ac o'r farn y bydd y ddeddfwriaeth newydd yn arwain at "fwy o gysondeb a gwelliant yn y modd rydym yn ymdrin â chwynion".