Heddlu'n ymateb i 'ddigwyddiad terfysgol' yn San Steffan

Heddlu Image copyright AP

Mae'r gwasanaethau brys yn delio gyda digwyddiad difrifol yn Llundain yn dilyn adroddiadau fod unigolyn wedi trywanu heddwas ger Tŷ'r Cyffredin.

Mae'r BBC yn deall fod yr heddwas wedi marw.

Mae na adroddiadau fod un unigolyn wedi ei saethu gan heddlu arfog ac mae Scotland Yard wedi dweud eu bod yn trin y digwyddiad fel un terfysgol tan y bydd mwy o wybodaeth yn dod i law.

Mae meddygon yn dweud fod un ddynes wedi marw wedi i gar yrru at gerddwyr oedd yn cerdded ar Bont Westminster.

Dywedodd Gwasanaeth Ambiwlans Llundain fod o leiaf 10 o bobl wedi derbyn triniaeth ar y bont a bod nifer o bobl sydd ag anafiadau difrifol yn cael eu trin mewn ysbyty gyfagos.

Cyfarfod COBRA

Cafodd yr heddlu eu galw am 14:40 ac mae llefarydd wedi dweud fod y Prif Weinidog Theresa May yn ddiogel. Fe fydd hi'n cadeirio cyfarfod brys o bwyllgor diogelwch COBRA yn ddiweddarach.

Dywedodd arweinydd Tŷ'r Cyffredin, David Lidington AS fod dyn wedi ymosod ar yr heddlu yn y Senedd a'i fod wedi ei saethu gan swyddogion.

Dywedodd arweinydd y Blaid Lafur, Jeremy Corbyn, ei fod yn meddwl am y dioddefwyr, eu teuluoedd a'u ffrindiau. Ychwanegodd fod yr heddlu a staff diogelwch wedi ymateb yn gyflym i sicrhau diogelwch y cyhoedd, aelodau seneddol a staff, a'i fod yn ddiolchgar iddyn nhw.

Mae gwaith ASau a'r Arglwyddi wedi ei atal am y tro ac mae adeiladau'r Senedd yn San Steffan ar gau.

Cafodd aelodau seneddol a'u staff eu hebrwng i Abaty Westminster yn dilyn yr ymosodiad.

Mae'r digwyddiad wedi achosi oedi ar rwydwaith trafnidiaeth dinas Llundain.

Mae Elin James Jones yn arbenigwraig gyda'r Pwyllgor Materion Cymreig yn San Steffan. Dywedodd wrth BBC Cymru:

"Mae'n anodd stumogi'r peth, mai yn y gwaith ydw i, a bod hyn i gyd yn digwydd. Mae'r sgriniau teledu i gyd ymlaen yn y swyddfa, a 'dy ni ddim yn cael symud i unlle.

"Mae 'nghalon i yn fy ngwddf braidd, ond dw i'n saff ac yn aros i glywed mwy. 'Dy ni wedi cael gwybod fod y Tŷ wedi ei ohirio a 'dy ni'n cael cyngor i beidio gadael. Felly 'dy ni jysd yn aros nawr, am fwy o wybodaeth."

Image copyright PA

Mae'r dadlau yn siambr Senedd y Cynulliad yng Nghaerdydd wedi ei ohirio yn dilyn y digwyddiadau yn Llundain.

Mewn datganiad, dywedodd Elin Jones AC, Llywydd y Cynulliad: "Mae'r digwyddiadau yn San Steffan yn parhau ond maen nhw'n cael eu trin fel digwyddiad terfysgol difrifol. Rwyf wedi gohirio'r Cyfarfod Llawn a chaiff y busnes sy'n weddill heddiw ei aildrefnu ar gyfer dyddiad yn y dyfodol.

"Rydym yn disgwyl i fusnes y Cynulliad yfory fynd rhagddo fel arfer. Mae ein gwasanaeth diogelwch a'r heddlu yn cydweithio'n agos. Mae'r heddlu wedi cynyddu presenoldeb swyddogion arfog o amgylch ystâd y Cynulliad ac ym Mae Caerdydd rhag ofn.

"Mae ein meddyliau gyda phawb sydd wedi'u heffeithio arnynt gan ddigwyddiadau erchyll heddiw."

Cyhoeddodd Llefarydd Senedd yr Alban fod y ddadl oedd i fod i ddigwydd brynhawn dydd Mercher ar gynnal ail refferendwm annibyniaeth wedi ei gohirio hefyd.

Image caption Yr olygfa yn San Steffan yn fuan wedi'r digwyddiad

'Ergyd'

Dywedodd AS Mynwy, David Davies wrth y BBC ei fod yn cerdded drwy New Palace Yard adeg y digwyddiad, a'i fod wedi clywed gweiddi ac yna "o leiaf un ergyd".

Dywedodd: "Yna mwy o ergydion, 'alla i ddim cofio yn union... Dechreuodd bobl symud yn ôl, fe wnes i aros i'r ergydion stopio.

"Roeddwn i y tu ôl i golofn, ac fe wnes i gymryd cyfle a rhedeg yn ôl i Portcullis House - doeddwn i ddim yn gwybod beth oedd yn mynd ymlaen.

"Ond roedd rhywun yn yr ardal hefo gwn ac yn amlwg doeddwn i ddim mewn lle da iawn."

Image copyright Getty Images

Negeseuon

Mae nifer o aelodau seneddol o Gymru wedi cyhoeddi negeseuon ar wefan Twitter i ddweud eu bod yn ddiogel.

Mae aelod seneddol Plaid Cymru Liz Saville Roberts wedi trydar o siambr y Senedd i ddweud ei bod yn ddiogel wrth i ASau gael eu cadw yn yr adeilad am y tro.

Dywedodd yr aelod seneddol Ceidwadol Craig Williams ei fod yn ddiolchgar am y negeseuon y mae wedi eu derbyn, ond ei fod ef a'i dîm yn ddiogel yn y Senedd.

Mae'r AS Llafur Wayne David hefyd wedi trydar yn diolch i bobl am gysylltu gydag o, gan ddweud fod y mwyafrif o ASau yn ddiogel wedi eu cloi i mewn yn yr adeilad yn San Steffan.

Image copyright AP
Image caption Yr olygfa ar Bont Westminster

Siambr

Dywedodd Ian Lucas, yr AS Llafur ei fod yntau yn y siambr a'i fod yn ddiogel ac yn meddwl am y swyddogion hynny oedd yn gofalu amdanynt.

Ar Twitter, dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones bod hwn yn "ymosodiad ofnadwy ar galon ein democratiaeth, rydw i'n meddwl am bob un sydd wedi eu heffeithio".

Mewn neges arall dywedodd: "Delweddau ofnadwy o San Steffan. Mae hwn yn ymosodiad erchyll ar ein democratiaeth. Mae ein meddyliau gyda'r rhai sydd wedi'i effeithio."

Mewn datganiad, dywedodd Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies ei fod yn meddwl am bob un sydd wedi eu heffeithio "gan yr ymosodiad treisgar yma ar ein democratiaeth".

Ychwanegodd: "Rydyn ni'n cael ein hatgoffa ar adegau fel hyn o ddewrder y gwasanaethau brys, a'r rhai sy'n rhoi eu diogelwch eu hunain mewn perygl i amddiffyn bywydau eraill."

'Diogel'

Dywedodd llefarydd ar ran Plaid Cymru mewn datganiad: "Mae ein Aelodau Seneddol a'u staff yn ddiogel, ond mae ein meddyliau nawr gyda chydweithwyr ac aelodau o'r cyhoedd sydd wedi cael eu dal yng nghanol yr ymosodiad.

"Dylai pawb gael yr hawl i deimlo'n ddiogel yn eu man gwaith, yn arbennig cynrychiolwyr a etholwyd yn ddemocrataidd. Mae Plaid Cymru heddiw yn sefyll mewn undod gyda phawb sy'n gweithio yn Senedd San Steffan, ac yn condemnio y weithred ofnadwy hon o drais. "

Fe wnaeth gohebydd seneddol BBC Cymru Elliw Gwawr gyhoeddi negeseuon ar Twitter o San Steffan yn syth wedi'r digwyddiad yn dweud fod yr heddlu'n symud pobl i ffwrdd o adeilad y Senedd, a bod nifer o ambiwlansys wedi mynd heibio iddi.

Ychwanegodd ei bod yn deall fod nifer o ASau wedi'i cau yn y siambr, a bod swyddfeydd y BBC wedi eu cloi gerllaw.

Image copyright Twitter/ Elliw Gwawr
Image copyright AP