Digwyddiad terfysgol: Pedwar wedi marw yn Llundain

Llundain

Mae Heddlu Llundain wedi cyhoeddi fod pedwar o bobl, yn cynnwys heddwas, wedi marw yn dilyn digwyddiad terfysgol yn San Steffan.

Cafodd o leiaf 20 o bobl eu hanafu ac mae'r rhai sydd wedi marw yn cynnwys yr unigolyn oedd yn gyfrifol am yr ymosodiad, meddai'r heddlu.

Dywed swyddogion fod yr ymosodiad wedi dechrau pan gafodd car ei yrru i mewn i gerddwyr ar Bont Westminster, gan ladd dau o bobl.

Yna fe aeth y gyrrwr allan o'r car gan fynd i Dŷ'r Cyffredin ac ymosod ar swyddogion yr heddlu. Cafodd yr unigolyn ei saethu'n farw gan swyddogion arfog.

Mae'r heddlu'n credu fod yr ymosodwr wedi gweithredu ar ei ben ei hun.

Image copyright Getty Images

Anafiadau

Nos Fercher roedd wyth o gleifion yn derbyn triniaeth yn Ysbyty Kings College yn y ddinas - chwe dyn a dwy ddynes. Dywedodd yr ysbyty fod chwe chlaf mewn cyflwr sefydlog a dau mewn cyflwr difrifol.

Cafodd yr heddlu eu galw am 14:40 ac fe ddywedodd llefarydd fod y Prif Weinidog Theresa May yn ddiogel wedi'r digwyddiad. Nos Fercher fe gadeiriodd hi gyfarfod brys o bwyllgor diogelwch COBRA.

Mae'r pwyllgor hwn yn cynnwys aelodau'r llywodraeth, uwch swyddogion y gwasanaethau brys a swyddogion o'r asiantaethau diogelwch.

Dywedodd llefarydd ar ran 10 Downing Street fod y Prif Weinidog a'r llywodraeth "yn meddwl am y rhai fu farw a'r rhai sydd wedi eu hanafu yn y digwyddiad erchyll hwn, ac am eu teuluoedd".

Gofynodd Theresa May i faneri uwchben Downing Street gael eu gostwng i hanner mast fel arwydd o deyrnged i'r bobl fu farw.

Yn dilyn y cyfarfod o bwyllgor diogelwch y Llywodraeth - COBRA- dywedodd y prif weinidog fod yr ymosodiad yn ymosodiad ar gartref democratiaeth.

Dywedodd na fyddai terfysgaeth yn ennill ac y byddai'r senedd yn ailgwrdd fory, ac y byddai pobl y ddinas hefyd yn gweithio yn ôl ei harfer fory.

Heddlu

Dywedodd prif swyddog Heddlu Llundain, BJ Harrington nad oedd yn gallu cadarnhau manylion am y bobl sydd wedi marw yn y digwyddiad.

Wrth siarad y tu allan i Scotland Yard, gofynodd i'r cyhoedd gadw draw o ardal Westminster er mwyn galluogi i'r gwasanaethau brys wneud eu gwaith.

Cafodd aelodau seneddol a'u staff eu hebrwng i Abaty Westminster yn dilyn yr ymosodiad.

Fe fydd Tŷ'r Cyffredin a Thŷ'r Arglwyddi'n ail agor dydd Iau.

Yng Nghaerdydd fe gafodd y drafodaeth yn siambr Senedd y Cynulliad ei ohirio yn dilyn y digwyddiadau yn Llundain ond mae disgwyl i aelodau ail-ymgynnull yno fel arfer ddydd Iau hefyd.

Image copyright PA
Image copyright EPA
Image copyright Getty Images