Ymosodiad Llundain: Heddlu yn ymchwilio yn Sir Gaerfyrddin

Yr heddlu'n archwilio ffermdy yn Sir Gaerfyrddin
Image caption Yr heddlu'n archwilio ffermdy yn Sir Gaerfyrddin

Mae'r heddlu wedi gorffen archwilio ffermdy yn Sir Gaerfyrddin fel rhan o'r ymchwiliad i'r ymosodiad terfysgol yn Llundain ddydd Mercher.

Fe gyhoeddodd heddlu'r Met nos Iau fod pumed person wedi marw yn dilyn yr ymosodiad gyda 40 wedi eu hanafu.

Ar ôl arestio wyth o bobl yn Llundain a Birmingham wedi'r digwyddiad, daeth i'r amlwg fod yna weithgarwch fore Iau gan swyddogion yr heddlu yng Nghymru, yn ogystal â Surrey a Sussex.

Bnawn dydd Iau fe wnaeth yr heddlu ryddhau manylion am yr ymosodwr Khalid Masood, oedd yn 52 oed. Cafodd ei eni yng Nghaint ac mae'r heddlu yn credu ei fod wedi symud i fyw i ganolbarth Lloegr.

Image caption Roedd baneri yn chwifio ar hanner y mast y tu allan i adeilad y Senedd ym Mae Caerdydd dydd Iau

Mae'n debyg ei fod yn defnyddio nifer o enwau gwahanol. Roedd ganddo nifer o gyhuddiadau troseddol yn ei erbyn yn ymwneud ag ymosod, ymosod corfforol difrifol a bod ag arfau yn ei feddiant.

Doedd yna ddim cyhuddiadau yn ei erbyn yn ymwneud â therfysgaeth.

Dywed yr heddlu nad oedd unrhyw wybodaeth ganddyn nhw ei fod yn bwriadu cynnal ymosodiad terfysgol.

Mae'r heddlu hefyd wedi archwilio nifer o adeiladau yn Llundain a Birmingham, ac mae'n bosib fod gweithgarwch yr heddlu yng Nghymru yn gysylltiedig â hyn.

Yn y cyfamser mae seneddau Cymru, San Steffan a'r Alban wedi bod yn cwrdd yn ôl eu harfer ddydd Iau yn dilyn yr ymosodiad.

Bu baneri yn chwifio ar hanner y mast ym Mae Caerdydd, a bu munud o dawelwch yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Dyn o Brydain

Mewn datganiad yn Nhŷ'r Cyffredin fore Iau dywedodd y Prif Weinidog Theresa May fod yr ymosodwr, oedd wedi ei eni ym Mhrydain, wedi gweithredu ar ben ei hun.

Ychwanegodd fod yr heddlu a'r gwasanaethau cudd yn adnabod y dyn.

Rhai blynyddoedd yn ôl, meddai Mrs May, roedd M15 wedi cynnal ymchwilaid oherwydd pryderon am eithafiaeth treisgar, ond cafodd y penderfyniad ei wneud fod y dyn yn "ffigwr ar yr ymylon" ac nad oedd yn rhan o'r darlun cyfoes.

Image copyright PA
Image caption Cafodd plismon ei ladd y tu mewn i gatiau Palas San Steffan

Ymhlith y rhai a gafodd eu lladd yn Llundain oedd plismon, y Cwnstabl Keith Palmer, a oedd yn gwarchod y Senedd. Cafodd y dyn 48 oed ei drywanu gan yr ymosodwr.

Cyn yr ymosodiad ar y plismon fe wnaeth yr ymosodwr yrru ei gar at gerddwyr oedd yn croesi Pont San Steffan.

Cafodd yr ymosodwr ei saethu'n farw.

Wedi'r ymosodiad yn Llundain, mae darlithydd yn adran astudiaethau amddiffyn Coleg King's wedi dweud bod y math yma o ymosodiad yn "anodd ei ragweld".

Dywedodd Bleddyn Bowen ar y Post Cyntaf: "Y math yma o ymosodiad yw'r peth anoddaf i'w ragweld ac i'w atal achos mae pawb yn gallu cael car a chael gafael ar gyllell, felly mae'r math yma o ymosodiad yn anodd iawn i'r asiantaethau diogelwch a gwybodaeth i'w ragweld..."

"Does dim ateb clir i'r math yma o ymosodiadau, tu hwnt i system lywodraethol fwy totalitaraidd, neu atal pobl rhag gyrru ceir ble mae lot o bobl ar bafin."

Image caption Heddlu arfog ar ddyletswydd yn y Cynulliad Cenedlaethol bore dydd Iau

Ar y Post Cyntaf, dywedodd yr AS Liz Saville Roberts bod teimlad o "agosatrwydd" yn Llundain.

"Mae 'na awyrgylch yma, pobl yn edrych ar ei gilydd, rhyw deimlad os rhywbeth o agosatrwydd, ond deall hefyd," meddai.

Mae Tŷ'r Cyffredin, Tŷ'r Arglwyddi a'r Senedd ym Mae Caerdydd yn gweithio yn ôl eu harfer ac mae mwy o heddlu, gan gynnwys heddlu arfog ar ddyletswydd yng nghyffiniau'r Cynulliad Cenedlaethol.

Cafodd munud o dawelwch ei gynnal ar draws Whitehall yn Llundain, yn Scotland Yard ac yn y senedd ym Mae Caerdydd fore Iau.