Cynnydd mewn troseddau rhyw yn erbyn plant

Child in a park Image copyright Thinkstock

Mae chwech trosedd rhyw yn erbyn plant yn cael eu hadrodd i'r heddlu bob diwrnod ar gyfartaledd, yn ôl NSPCC Cymru.

Yn ôl heddluoedd Cymru fe gafodd 2,238 o gwynion eu derbyn yn 2015-16 - cynnydd o 13% ar y flwyddyn flaenorol.

Yn ardal Dyfed-Powys fe wnaeth honiadau o droseddau gynyddu 107%, o 328 i 679, ond yng Ngwent roedd yna ostyngiad o 706 i 311.

Fe gafodd NSPCC Cymru y ffigyrau ar ôl cais Rhyddid Gwybodaeth, ac maen nhw nawr yn galw am fwy o gymorth i blant sydd wedi dioddef troseddau rhyw yn eu herbyn.

Dywedodd Des Mannion, pennaeth NSPCC Cymru: "Fe allai cam-drin rhywiol chwalu bywyd plentyn a heb help fe allai gael effaith arnynt weddill eu bywydau.

"Mae angen help i blant allu siarad, mae angen cefnogaeth er mwyn galluogi iddynt ddod dros eu profiadau a byw bywyd llawn."

Mae'r ffigyrau yn dangos cynnydd o 13% ar 2014-15.

Fe wnaeth y ffigwr godi o 398 i 584 yn ardal Heddlu Gogledd Cymru ac o 637 i 753 yn ardal Heddlu'r De.

O'r achosion cafodd eu hadrodd i'r heddlu dros y flwyddyn ddiwethaf, roedd 643 yn ymwneud â phlant o dan 10 oed, ac o leiaf 185 yn ymwneud â phlant oed pedair neu iau.