Neges anferthol yn taflu goleuni ar ymgyrch flynyddol

Neges botel Awr Ddaear 2017 Image copyright Nigel Pugh WWF Cymru
Image caption Mae'r cerflun, medd WWF Cymru, yn amlygu awydd pobl Cymru i warchod yr amgylchedd

Bydd goleuadau nifer o adeiladau cyhoeddus yn cael eu diffodd am awr nos Sadwrn wrth i sefydliadau, busnesau ac unigolion ar draws Cymru gefnogi ymgyrch flynyddol Awr Ddaear.

Yn ôl yr elusen amgylcheddol WWF Cymru, fe gymerodd oddeutu hanner miliwn o bobl Cymru ran yn yr ymgyrch y llynedd.

Mae Castell Caernarfon, Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth a Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd ymhlith yr adeiladau a fydd mewn tywyllwch rhwng 20:30 a 21:30.

I nodi 10fed blwyddyn yr ymgyrch yng Nghymru, fe gomisiynodd WWF Cymru gerflun 8 troedfedd gan yr artist Lulu Quinn ar ffurf neges mewn potel i'w arddangos yn y Senedd yng Nghaerdydd.

Mae'r neges yn cynnwys cannoedd o gyfraniadau a gafodd eu casglu wyneb-yn-wyneb ac ar lein gan bobl ar draws Cymru. Maent yn galw ar wleidyddion lleol a rhyngwladol i weithredu ar frys i fynd i'r afael â chynhesu byd-eang.

Dywedodd Anne Meikle, pennaeth WWF Cymru: "Bydd newid hinsawdd yn cael effaith anferthol ar fywydau pobl yng Nghymru ac ar draws y byd.

"Mae'n wych felly i weld cryfder teimladau pobl mewn ffordd mor amlwg yn adeilad y Senedd."

"Amhosib i'w anwybyddu"

Dywedodd Llywydd y Senedd, Elin Jones AC, fod cynaliadwyedd eisoes â lle amlwg yn nyluniad adeilad y Cynulliad, ac yng ngwaith y pwyllgorau sy'n craffu ar bolisïau'r Llywodraeth.

"Rydym yn gweithio i berfformio'n well yn amgylcheddol," meddai, "nid yn unig trwy gefnogi'r Awr Ddaear bob blwyddyn, ond trwy gamau fel gostyngiad o 40% ers 2008 sy'n lleihau ein ôl troed ynni (maint y tir sydd angen i ymsugno allyriadau carbon yr adeilad)".

Image copyright WWF Cymru
Image caption Y cerflun wedi'i oleuo yn y nos

Ychwanegodd bod cerflun 8 troedfedd yn "amhosib i'w anwybyddu" ac yn ffordd addas o adlewyrchu awydd ymhlith pobl Cymru i weithredu er budd yr amgylchedd.

Dywedodd Huw Thomas, pennaeth ystadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru: "Mae gan sefydliadau adnabyddus fel ni ran fawr i'w chwarae wrth fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd, felly rydyn ni'n edrych ymlaen at ddiffodd y goleuadau yn y Llyfrgell i ddangos ein cefnogaeth"

Mae awdurdodau lleol Cymru a channoedd o ysgolion yn nodi'r Awr Ddaear.

Mae disgwyl y bydd mwy o wledydd nag erioed yn cefnogi ymgyrch eleni, gan dorri record y llynedd o 178 o wledydd.

Yn ôl cofnodion, mae'r byd wedi cynhesu'n raddol ers dros ganrif, a 2016 oedd y flwyddyn boethaf hyd yma, gan guro'r recordiau sefydlwyd yn 2015 a 2014.