Argoed: Dyn wedi cymryd lefel uchel o amffetaminau

Cerys Yemm a Matthew Williams Image copyright Wales News Service
Image caption Fe wnaeth Cerys Yemm a Matthew Williams gwrdd tua phythefnos cyn yr ymosodiad

Mae cwest yng Nghasnewydd wedi clywed fod dyn wnaeth ladd dynes 22 oed mewn hostel yn sir Caerffili wedi cymryd dos uchel o amffetaminau cyn iddo farw.

Bu farw Matthew Williams ar ôl iddo gael ei saethu gan wn taser yr heddlu wrth iddo gael ei arestio.

Dywedodd gwyddonydd fforensig, John Slaughter, wrth y cwest fod y lefel o amffetaminau yng nghorff Matthew Williams adeg ei farwolaeth yn uchel.

Dywedodd ei fod yn credu fod Williams yn gallu ymdopi ag amffitaminau ond nid oedd yn sicr i ba lefel.

"Fy nealltwriaeth yw ei fod ef wedi defnyddio amffetaminau bron yn ddyddiol am bythefnos cyn y digwyddiad."

Dywedodd wrth y cwest fod "pobl wedi marw gyda lefelau llai o amffetaminau na'r hyn a gafodd ei ddarganfod yng nghorff Mr Williams, ond bod eraill wedi eu harestio am yrru car gyda lefelau uwch nag hyn, felly mae'r lefel o ymdopi yn ansicr."

Profion cyffuriau

Eisoes mae'r cwest wedi clywed gan wyddonydd tocsicoleg arall, Emma Edwards, a ddywedodd fod y lefel o amffetaminau yng ngwaed Matthew Williams yn 1.7mg y litr a bod hyn "ar y lefel ucha o gamddefnydd."

Roedd Matthew Williams wedi ei ryddhau o'r carchar bythefnos cyn iddo ymosod ar Cerys Yemm yn y Sirhowy Arms yn Argoed, ger y Coed Duon.

Tra yn y carchar cafodd profion eu cynnal arno bum gwaith am bresenoldeb cyffuriau, gyda'r profion yn profi'n negyddol.

Dywedodd Mr Slaughter fod gwahanol fathau o gyflyrau yn codi o'r camddefnydd o amffetaminau, ymysg y rhain yr oedd "anallu i deimlo poen, gwneud synau anifeilaidd, y gallu i ddangos cryfder anarferol yn enwedig wrth gael eich rhwystro."

Dywedodd Mr Slaughter fod Williams wedi dangos arwyddion o'r uchod.

Byddai hyn, meddai, yn galluarwain at "anadlu araf iawn, ac ataliad ar y galon."

Dywedodd ei bod yn bosib bod ymrafael yn erbyn cael ei ddal yn gaeth yn gorfforol wedi gallu chware mwy o ran ym marwolaeth Williams nag oedd y defnydd o wn Taser.