Diarddel athro oherwydd 'cymhellion rhyw'

Ysgol Bro Dinefwr Image copyright Cyngor Sir Caerfryddin
Image caption Mae 1,000 yn mynychu Ysgol Bro Dinefwr yn Llandeilo

Mae athro cemeg wedi cael ei ddiarddel ar ôl i banel disgyblu benderfynu fod yna gymhelliad rhywiol tu cefn i'w benderfyniad i roi cannoedd o anrhegion i dair merch a oedd yn ddisgyblion mewn ysgol uwchradd yn Sir Gaerfyrddin.

Dywed y panel ei fod o'r farn fod Christopher Clarke, 29, wedi rhoi'r anrhegion mewn ymdrech i geisio cael rhyw gyda'r disgyblion yn Ysgol Bro Dinefwr, Llandeilo.

Penderfynodd y panel disgyblu yng Nghaerdydd fod Clarke wedi camymddwyn yn broffesiynol yn achos y disgyblion a oedd yn 15 ac 16 ar y pryd, gan gysylltu â nhw ar Facebook, Snapchat a Twitter.

Roedd wedi dweud wrth un ohonynt ei fod am ei chusanu a chael rhyw gyda hi.

Fe wnaeth Clarke anfon cannoedd o negeseuon i'r merched, a phrynu anrhegion oedd yn cynnwys losin, clustdlysau a pheiriant gemau.

Yn ôl tystiolaeth un o'r disgyblion, disgybl C, a oedd yn 15 ar y pryd, roedd yr athro wedi anfon neges yn dweud ei fod am gael rhyw gyda hi.

"Fe wnaeth o ddechrau sôn am ei gyn gariad a dweud 'dwi heb gael rhyw ers chwe mlynedd'.

"Roeddwn o hyd yn teimlo ei bod yn ofalus wrth beidio rhoi anrhegion i mi pan oedd disgyblion neu athrawon eraill o gwmpas.

"Roedd wedi dweud wrthyf am beidio â dangos yr anrhegion i unrhyw un gan ddweud ei fod yn gyfrinach."

'Teimlo yn anghyfforddus'

Dywedodd iddi roi stop ar dderbyn negeseuon gan yr athro, ar ôl iddo sôn wrth i am gael rhyw.

Dywedodd merch arall iddi dderbyn anrheg o siocledi gan yr athro ar ôl arholiad ffug.

"Fe wnaeth yr anrheg wneud i mi deimlo yn anghyfforddus," meddai.

Roedd yr athro hefyd wedi gofyn i un disgybl i ddileu unrhyw negeseuon testun rhwng y ddau, er mwyn "osgoi mwy o broblemau iddo".

Clywodd y gwrandawiad fod yr heddlu wedi ymchwilio i'r digwyddiadau ond na chafodd Clarke ei gyhuddo o unrhyw drosedd.

Fe wnaeth Clarke gymhwyso fel athro yn Awst 2010 gan ddechrau ar swydd lawn amser £34,000 yn 2014.

Ar ôl i'r ysgol ddechrau ymchwilio i honiadau yn ei erbyn fe wnaeth e ymddiswyddo cyn i'r ymchwiliad ddod i unrhyw gasgliadau.

Cafodd Clarke ei ddiarddel rhag dysgu, ac ni fydd yn cael gwneud cais am gael ail ymuno a'r proffesiwn am bum mlynedd.